Wiek uprawniający do świadczenia kompensacyjnego

Wiek uprawniający do świadczenia kompensacyjnego:

  • 55 lat – w latach 2009–2014,

  • 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2015–2016,

  • 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2017–2018,

  • 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2019–2020,

  • 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2021–2022,

  • 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2023–2024,

  • 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2025–2026,

  • 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2027–2028,

  • 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2029–2030,

  • 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2031–2032.