WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UZYSKANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z ZALEGANIEM W OPŁACANIU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE

WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UZYSKANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z ZALEGANIEM W OPŁACANIU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE

Jeśli posiadasz zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, musisz liczyć się z tym, że zostaniesz z tego powodu wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Warunkiem uczestniczenia w przetargach jest bowiem brak zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia.

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.)