Ścieżka nawigacji

Wykorzystywanie słowników adresowych podczas wypełnienia danych adresowych w dokumentach zgłoszeniowych

Wykorzystywanie słowników adresowych podczas wypełnienia danych adresowych w dokumentach zgłoszeniowych

Funkcjonalność ułatwia wypełnienie dokumentu zgłoszeniowego lub kartoteki osoby ubezpieczonej w zakresie danych adresowych.
Począwszy od wersji 10.01.001 programu Płatnik, istnieje możliwość wyszukania poprawnego adresu w oparciu o dane zgromadzone w słownikach nazw miejscowości, ulic i kodów pocztowych pobieranych do weryfikacji z ZUS.

W tym celu:

W otwartym dokumencie, na zakładce gdzie wypełniane są dane dotyczące adresu, wybierz przycisk       
Na ekranie program wyświetli odrębne okno, w którym wypełnij nazwę miejscowości lub kod pocztowy, a następnie wskaż polecenie Szukaj.

W dolnej części okna program wyświetli dostępne nazwy ulic, dla wskazanej miejscowości. Możesz dodatkowo zawęzić kryteria wyszukiwania, podając nazwę ulicy lub jej część, zaznaczając jednocześnie opcję „fragment”. Kliknij wówczas ponownie przycisk Szukaj w części dotyczącej nazw ulic.

Wybierz właściwą nazwę ulicy, zaakceptuj poleceniem OK.

Program powróci do pozycji dokumentu (lub kartoteki ubezpieczonego), wypełniając jednocześnie pola w bloku adresowym.