Ścieżka nawigacji

Przedsiębiorcy - należności cywilnoprawne wobec ZUS

Przedsiębiorcy - należności cywilnoprawne wobec ZUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Inne

Inne

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • OK-WUD

  Wniosek OK-WUD

  OK-WUD Wniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
  Aktualizacja formularza: 16 marca 2022 r.
  Zastąpił formularz ZUS-OK-WUD-01
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RUD

  Zgłoszenie umowy o dzieło

  Zgłoszenie umowy o dzieło - do wypełnienia i wydruku.
  Aktualizacja 14 maja 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • USI

  Wniosek o interpretację

  Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
  Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • USZ

  Wniosek USZ

  Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę
  Aktualizacja formularza: 24 stycznia 2019 r.

 • OK-EKS

  Wniosek OK-EKS

  Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2020 r.
  Zastąpił formularz ZUS-EKS
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS