Członkostwo w OFE

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

US-15

Wniosek US-15

Wniosek o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazywaniu składek do OFE
Aktualizacja formularza: 24 stycznia 2019 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS