Australia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

AU-PL 5

Prośba o informacje AU-PL 5

Prośba o informacje - szczegóły dotyczące Twoich okresów stałego zamieszkania w Australii

AU-PL 4

Zaświadczenie AU-PL 4

Dochód i majątek MOD IA
Aktualizacja formularza: 24.08.2018 r.

AU-PL 3

Wniosek AU-PL 3

Wniosek o australijską rentę starczą
Aktualizacja formularza: 24.08.2018 r.

PL-AU 3

Wniosek PL-AU 3

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ O POLSKĄ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY / REQUEST FOR POLISH OLD AGE PENSION FOR POLISH DISABILITY PENSION

PL-AU 5

Wniosek ZUS PL-AU 5

WNIOSEK O WYPŁATĘ POLSKIEGO ZASIŁKU POGRZEBOWEGO / REQUEST FOR PAYMENT OF POLISH FUNERAL GRANT

PL-AU 4

Wniosek ZUS PL-AU 4

WNIOSEK O POLSKĄ RENTĘ RODZINNĄ / REQUEST FOR POLISH SURVIVORS’ PENSION

PL AU 1

Zaświadczenie PL AU 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią