Ścieżka nawigacji

Quebec

Quebec

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Quebec

Quebec

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • Rapport medical - fr

  Rapport lekarski (Rapport medical)

  Raport lekarski. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

 • QC-PL-5

  Wniosek QC-PL 5

  Wniosek o polską rentę z tytułu niezdolności do pracy. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

 • QC-PL-4

  Wniosek QC-PL 4

  Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

 • QC-PL-3

  Wniosek QC-PL 3

  Wniosek o polską rentę rodzinną. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

 • QC-PL-2

  Wniosek QC-PL 2

  Wniosek o polską emeryturę. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

 • PL-QC-5

  Wniosek PL-QC 5

  Wniosek o przyznanie świadczeń z tytułu niepełnosprawności. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

 • PL-QC-3

  Wniosek PL-QC 3

  Wniosek o świadczenia dla pozostających przy życiu członków rodziny. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

 • PL-QC-2

  Wniosek PL-QC 2

  Wniosek o przyznanie świadczeń emerytalnych. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.