Formularze międzynarodowe

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa formularza

KR-PL 5A

Opinia KR-PL 5A

Opinia lekarska

Raport Lekarski (Medical Report) (ang)

Raport Lekarski (Medical Report) (ang)

Raport Lekarski (Medical Report) (ang)

PL-KR 5A

Raport PL-KR 5A

"Raport medyczny"

RL-PL-CAN 1 (DI)

Raport Lekarski do PL-CAN 1 (DI) (franc)

Raport Lekarski (Medical Report) (franc)

ZUS N-11C/KANADA

Opinia ZUS N-11C/KANADA (ang)

Opinia lekarska (ang)

ZUS N-11C/KANADA

Opinia ZUS N-11C/KANADA (franc)

Opinia lekarska (franc)

PL-UA 4

Raport PL-UA 4

Szczegółowy raport lekarski

UA-PL 4

Raport UA-PL 4

Szczegółowy raport lekarski

PL/USA 7

Formularz PL/USA 7 Opinia lekarska / Medical evaluation

PL/USA 7 Opinia lekarska / Medical evaluation