Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać zaświadczenie A1 o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii na podstawie art. 13.3 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli nie masz profilu na  PUE ZUS, załatw sprawę osobiście w naszej placówce, listownie albo zarejestruj profil na PUE.

Możesz wybrać jeden ze sposobów rejestracji i potwierdzenia profilu:

 • Zarejestruj profil na stronie www.zus.pl – wypełnij formularz elektroniczny (podaj imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail albo numer telefonu). Musisz też ustalić hasło. Potwierdź swoją tożsamość w dowolnej naszej placówce lub podczas e-wizyty (sprawdź, jak się umówić na: www.zus.pl/e-wizyta). Masz na to 7 dni od rejestracji. Nasz pracownik poprosi Cię o pokazanie dokumentu tożsamości i na jego podstawie potwierdzi autentyczność danych, które wprowadziłeś.
 • Wejdź na stronę www.zus.pl, zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą serwisu login.gov.pl. Możesz użyć np. profilu zaufanego lub e-dowodu. Wypełnij formularz elektroniczny, część danych uzupełni się automatycznie. Musisz też ustalić hasło.
 • Wejdź na stronę www.zus.pl, zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wypełnij formularz elektroniczny, część danych uzupełni się automatycznie. Musisz też ustalić hasło.
 • Wejdź na stronę www.zus.pl, zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą bankowości elektronicznej w banku, który świadczy taką usługę wspólnie z nami (lista banków na www.zus.pl w zakładce [Baza wiedzy] > [O Platformie Usług Elektronicznych (PUE)] > [Jesteś w banku – wpadnij do ZUS!]). Wypełnij formularz elektroniczny, część danych uzupełni się automatycznie. Musisz też ustalić hasło.
 1. Kwalifikowany podpis elektroniczny  z PIN-em albo login i hasło do profilu zaufanego albo podpis osobisty (e-dowód) z czytnikiem podłączonym do komputera lub aplikacji mobilnej.
 2. Dokument, który potwierdza, że działalność jest zarejestrowana za granicą.
 3. Dowody, które potwierdzają pracę i prowadzenie działalności w poprzednich okresach -  gdy występujesz z kolejnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1 na podstawie art. 13.3 rozporządzenia Nr 883/2004.

Jakie są terminy ?

Wydamy zaświadczenie:

 • niezwłocznie - jeśli będziemy mieli wszystkie informacje i nie będziemy mieć żadnych wątpliwości,
 • w ciągu miesiąca od złożenia wniosku - jeśli będziemy musieli przeprowadzić postępowanie wyjaśniające,
 • w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się do PUE ZUS.
 2. W katalogu usług wybierz [Złożenie dokumentu US-31] i uzupełnij dane w formularzu elektronicznym.
 3. Aby przekazać elektronicznie wniosek do ZUS kliknij [Wyślij].
 4. Podpisz wniosek. Możesz skorzystać z:
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • profilu zaufanego,
 • podpisu osobistego (e-dowodu).

Dalsze kroki

 1. Jeśli zaznaczysz, że chcesz otrzymać zaświadczenie A1 w formie elektronicznej, to gdy będzie gotowe powiadomimy Cię o tym mailem lub esemesem (sposób powiadomienia ustawiasz na PUE ZUS w menu bocznym [Ustawienia] > [Konfiguracja profilu]). Aby odebrać zaświadczenie w formie elektronicznej zaloguj się do PUE ZUS i podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).
 2. Jeśli odmówimy Ci wydania zaświadczenia A1, otrzymasz decyzję. Możesz odwołać się od tej decyzji do sądu.  

Podstawa prawna usług

 • art. 13.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.).
 • art. 35 § 1-3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).