Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Wypłata zawieszonych emerytur w kontekście unijnej i bilateralnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Wypłata zawieszonej emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. przysługuje osobom, które prawo do tej emerytury nabyły przed dniem 1 stycznia 2011 r., a wypłata została zawieszona od dnia 1 października 2011 r., w związku z brakiem rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą, również zagranicznym. Powyższe dotyczy również osób zamieszkałych za granicą, którym ZUS zawiesił wypłatę emerytury w tym okresie, przyznanej przed dniem 1 stycznia 2011 r.
O wypłatę zawieszonej emerytury nie mogą ubiegać się osoby, którym - na podstawie prawomocnego wyroku sądu - ZUS już wypłacił emeryturę.

Pobierz plik: Wypłata zawieszonych emerytur w kontekście unijnej i bilateralnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (pdf, 104 KB)