Zmiana warunków decyzji o odroczeniu terminu płatności należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Wniosek, w którym podajesz:

  • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko, identyfikator (PESEL), telefon, adres do korespondencji, numer konta W0
  • datę i numer decyzji o odroczeniu terminu płatności należności z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, której dotyczy Twój wniosek
  • Twoją propozycję terminu zapłaty odroczonych należności
  • uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie spłacić należności w terminie wskazanym w decyzji o odroczeniu terminu płatności
  • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.

  Możesz skorzystać z naszego formularza RAB.

  Inne dokumenty:
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej (ROW)
  • zeznanie podatkowe za ostatni rok (jeśli je składałeś) – gdy starasz się o odroczenie terminu płatności na okres powyżej 6 miesięcy.

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.

  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie, przez cały okres obowiązywania ulgi.
  Zmiana warunków decyzji może dotyczyć tylko tych należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres placówki ZUS
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w ramach spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej placówce ZUS
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są okoliczności, które uzasadniają zmianę terminu płatności. Sprawdzamy też, czy będziesz w stanie spłacić należności w nowym terminie.
  Bierzemy pod uwagę Twoją propozycję. Jednak na ostateczne ustalenie warunków spłaty mają wpływ takie czynniki, jak: wysokość Twojego zadłużenia, Twoja sytuacja rodzinna i materialna oraz Twoja dotychczasowa współpraca przy spłacie należności.
  Jeśli rozpatrzymy Twój wniosek pozytywnie, wydamy decyzję zmieniającą poprzednią decyzję o odroczeniu terminu płatności należności z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysokość odsetek pozostaje bez zmian (są naliczane na dzień złożenia pierwszego wniosku o odroczenie należności). Do czasu wydania decyzji należności, które są objęte odroczeniem, musisz spłacić na dotychczasowych warunkach.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz odwołać się od naszej decyzji do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.
  Złóż pismo w dwóch egzemplarzach, za pośrednictwem placówki ZUS, która wydała decyzję. Możesz też odwołać się podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół. Masz na to miesiąc od dnia, w którym otrzymasz naszą decyzję.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.)