Ścieżka nawigacji

Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS dla płatników składek

Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS dla płatników składek

Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz swoje konto na PUE ZUS, możesz samodzielnie utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS i przekazać takie potwierdzenie instytucji, która tego oczekuje (na przykład bankowi).

Co zrobić aby samodzielnie utworzyć potwierdzenie z danymi z ZUS?

Aby utworzyć dokument z danymi musisz:

 1. zalogować się do swojego konta na PUE ZUS,
 2. przejść do zakładki „Płatnik”,
 3. z menu bocznego wybrać „Moje dane – potwierdzenia” i kliknąć przycisk „Utwórz nowy”,
 4. wskazać jakie dane są Ci potrzebne na potwierdzeniu. Masz do wyboru:
 • dane dotyczące salda bieżącego i rozliczeń miesięcznych za ostatnie 12 miesięcy
 • potwierdzenie, że jesteś płatnikiem składek pobieranych przez ZUS
 • dane dot. liczby ubezpieczonych we wskazanym okresie
 • informacje o danych adresowych firmy
 • dane dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę prowadzącą działalność
 1. zatwierdzić swój wybór.

Jak wygląda potwierdzenie z danymi z ZUS i co można z nim zrobić?

Jeśli w oknie wyboru danych zaznaczyłeś na przykład, że chcesz utworzyć potwierdzenie, że jesteś płatnikiem składek pobieranych przez ZUS, Twoje potwierdzenie będzie wyglądać tak:

wizualizacja potwierdzenia z ZUS w usłudze samoobsługi

Potwierdzenie możesz zapisać jako plik PDF, XML lub wysłać na dowolny adres e-mail (wysłanie potwierdzenia na adres e-mail jest odpowiednio zabezpieczone). Możesz je też wydrukować.

Jak można sprawdzić, że dokument pochodzi z ZUS?

Dokument, który utworzysz będzie opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS. Jest to dowód, że dokument został utworzony w systemie informatycznym ZUS.

Ważność pieczęci sprawdzisz klikając w jej ikonę:

ikona pieczęci ZUS - samoobsługa

We właściwościach pieczęci sprawdzisz szczegóły kwalifikowanego certyfikatu pieczęci, w tym: wydawcę certyfikatu, okres ważności certyfikatu oraz potwierdzenie, że został wydany dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas sprawdzania pieczęci dowiesz się także czy dokument opatrzony nią nie został zmieniony.

Dodatkowo pracownik instytucji, której przekażesz dokument, może sprawdzić jego autentyczność w udostępnionej przez nas wyszukiwarce.

Każde potwierdzenie zawiera dane, które pozwalają na jego jednoznaczną identyfikację:

 • unikalny numer (znak),
 • datę utworzenia potwierdzenia,
 • identyfikator płatnika składek.

Aby potwierdzić autentyczność wystawionego potwierdzenia trzeba podać te dane. Po wyszukaniu potwierdzenia, można wyświetlić jego zawartość.

Ulotka "Jak samodzielnie utworzyć potwierdzenie danych z ZUS na portalu PUE ZUS - dla płatnika składek" plik pdf 954kb.

Zaloguj się do portalu PUE ZUS i sprawdź nową funkcję.