Breadcrumb

Aktualności

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na dziecko, które przybyło z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.

ZUS przyznaje RKO niezależnie od dochodu rodziny. Wynosi on do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymywać RKO w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Rodzinny kapitał opiekuńczy można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

Więcej informacji o rodzinnym kapitale opiekuńczym na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy