Breadcrumb

Edukacja z ZUS - aktualności

Radom: Kolejni nauczyciele dołączyli do projektu „Lekcje z ZUS”

Kolejna grupa, 21 nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych z 14 szkół,  wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez radomski Oddział i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Radomiu. Grupa ta reprezentuje cały teren objęty działalnością Oddziału ZUS w Radomiu.

- Nauczyciele zostali wyposażeni nie tylko w materiały dydaktyczne, potrzebne do prowadzenia 4 lekcji z zakresu  ubezpieczeń społecznych – mówi dyrektor Oddziału, Andrzej Januszewicz – ale także wzbogaceni o teoretyczną wiedzę o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązującym w Polsce. Wiedzę tę przekazały nasze specjalistki – naczelniczki merytorycznych wydziałów radomskiego Oddziału ZUS: Iwona Lesiak, Ewa Turlińska, Alina Szerling, Jolanta Zgoda i Dorota Zych. Każda z czterech lekcji projektu została przez nie zaprezentowana i przedyskutowana z uczestniczkami warsztatów.

Elementem wieńczącym wszystkie dotychczasowe etapy projektu edukacyjnego będzie konkurs Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.