Breadcrumb

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 marca 2016 r. o kradzieży, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

 

Seria

Numery

od

do

AP

8935608

8935608

AT

3149026

3149100

BF

2118307

2118325

BF

8626526

8626550

BF

8626556

8626575

BF

8626578

8626578

BF

8626580

8626650

BF

9224008

9224025

BH

6518476

6518500

BI

2018976

2019000

BI

7058401

7058425

BK

2247634

2247650

BK

5687351

5687375

BK

8693476

8693500

BK

8869780

8869800

BL

3224701

3224725

BM

1868801

1868825

BM

2992010

2992025

BM

8382124

8382124

W związku z zawiadomieniem o odnalezieniu druków zaświadczeń lekarskich oznaczonych serią i numerami: BC 3515288, BG 7637710 – 7637725, BI 4522055, BI 4522061, BI 4522063 - 4522072, BI 4522074 - 4522075 wymienionych w komunikatach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 listopada 2014 r. i 26 października 2015 r. jako druki unieważnione, druki o podanych numerach uznaje się za ważne.