Breadcrumb

ZUS na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu

ZUS na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Prof. Gertruda Uścińska Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Włodzimierz Owczarczyk Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

7 września 2022 r., godzina 11:10 - 12:25, sala 6.20 Forum Innowacji

Klient w e-urzędzie - jak przekonać Polaków do nowoczesnych rozwiązań, w tym elektronizacji usług publicznych

ZUS w ostatnich latach stał się nowoczesnym urzędem i otworzył się na potrzeby klientów. Postawił na elektronizację i automatyzację, która ułatwia klientom realizację ich spraw w ZUS. Uczestnicy panelu będą dyskutować m.in. o tym, jak zmieniło się wykorzystanie elektronicznych usług w Polsce, co nas czeka w przyszłości w zakresie elektronizacji kontaktu obywateli z administracją publiczną, a także o tym co zrobić, aby do e-administracji przekonać jeszcze nieprzekonanych.

Moderator: Mateusz Ratajczak, Dziennikarz, Money.pl

Paneliści:

 1. Prof. Gertruda Uścińska, Prezes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska
 2. Włodzimierz Owczarczyk, Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska
 3. Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny, Konfederacja Lewiatan, Polska
 4. Adam Góral, Prezes Zarządu, Asseco Poland S.A., Polska

Prof. Gertruda Uścińska Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

7 września 2022 r., godzina 12:35 - 13:35, sala 6.24 Biznes i Zdrowie

Innowacyjne terapie lekowe – ich rola i znaczenie w systemie ochrony zdrowia

Korzyści społeczne z inwestycji w innowacyjne terapie lekowe oraz potrzeba bardziej efektywnej alokacji dostępnych w systemie ochrony zdrowia środków finansowych, zwiększają się wraz z postępującym starzeniem się społeczeństwa oraz wzrostem poziomu życia w Polsce. Wzrost średniego wieku, choroby onkologiczne i cywilizacyjne oraz dług zdrowotny prowadzą do wzrostu popytu na świadczenia zdrowotne, w tym innowacyjne terapie lekowe i diagnostykę. Jego niewystarczające zaspokojenie lub nieodpowiednie kierowanie wydatków skutkuje wzrostem przedwczesnych zgonów lub krótszym życiem w zdrowiu, co niesie za sobą negatywne konsekwencje społeczne i gospodarcze.

Moderator: Dominika Sikora-Malicka, Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

Paneliści:

 1. Maciej Krzakowski, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Onkologii Klinicznej, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii, Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Polska
 2. Prof. Gertruda Uścińska, Prezes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska
 3. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, Polska
 4. Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska
 5. Agnieszka Grzybowska-Zalewska, Prezes, Sanofi, Polska
 6. Michał Byliniak, Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polska
 7. Magdalena Władysiuk, Wiceprezes, HTA Consulting, Polska
 8. Marek Macyszyn, Country Manager, Vertex Pharmaceuticals, Polska
 9. Barbara Radecka, Profesor, Opolskie Centrum Onkologii, Polska

Prof. Gertruda Uścińska Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

7 września 2022 r., godzina 14:55 - 15:55, sala 6.24 Strefa PFR

Hedonizm czy ascetyzm. W niespokojnych czasach wydawać czy oszczędzać?

Polacy się bogacą, mają coraz więcej pieniędzy do dyspozycji z bieżących dochodów i w oszczędnościach. Z drugiej strony czasy są niepewne – wojna na wschodzie, inflacja, dopiero co wyszliśmy z pandemii. Zadajemy więc sobie pytanie - czy warto oszczędzać, a jeśli tak - to jak uchronić pieniądze przed inflacją, a może konsumować lub kupować dobra, których inflacja nie dotyka? Podczas panelu „Hedonizm czy ascetyzm. W niespokojnych czasach wydawać czy oszczędzać?” uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie czy warto gromadzić finansowe zabezpieczenie, jeśli tak to gdzie lub czy może nie zrezygnować z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych korzyści. Poruszona też zostanie kwestia, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe nie tylko na jesień życia, ale również na inne nieprzewidziane i nagłe wydatki.

Moderator: Paweł Czuryło, Zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

Paneliści:

 1. Prof. Gertruda Uścińska, Prezes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska
 2. Zbigniew Jagiełło, Członek Rady, Rada Programowa Forum Ekonomicznego, Polska
 3. Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Polska
 4. Bartosz Marczuk, Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju, Polska
 5. Robert Zapotoczny, Prezes Zarządu, PFR PORTAL PPK Sp. z o.o., Polska
 6. Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów, Polska

Prof. Gertruda Uścińska Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

8 września 2022 r., godzina 11:10 - 12:25, sala 6.20 Forum Innowacji

Polityka społeczna w dobie inflacji. Czy opłaca nam się inwestować w rodzinę?

W dyskusjach na temat walki z inflacja pojawiają się głosy, że transfery finansowe w ramach programów społecznych przyczyniają się do pogłębiania zjawiska inflacji. Z kolei niektórzy zamiast wypłaty czternastej emerytury proponują dwukrotną waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Uczestnicy panelu będą dyskutować na temat realizacji polityki społecznej w dobie inflacji i odpowiedzą na pytanie, czy państwu polskiemu dalej opłaca się inwestowanie w rodzinę.

Moderator: Michał Adam Michalski, Profesor, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Paneliści:

 1. Prof. Gertruda Uścińska, Prezes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska
 2. Vincenzo Bassi, Przewodniczący, Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich FAFCE, Włochy
 3. Marlena Maląg, Minister, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Polska
 4. Daria Marczak, Pierwszy Zastępca Ministra, Ministerstwo Polityki Socjalnej, Ukraina

Prof. Gertruda Uścińska Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

8 września 2022 r., godzina 13:15 - 13:35, sala 6.35 Strefa SGH

Cyfryzacja sektora publicznego

Transformacja cyfrowa usług publicznych ma na celu stworzenie nowoczesnego, odpowiadającego na potrzeby klientów urzędu. Cyfrowa relacja obywatel – administracja jest korzystna dla obu stron, ułatwiając przepływ informacji, ograniczając potrzebę kontroli oraz zwiększając wygodę i dostępność. Cyfryzacja postępuje w instytucjach publicznych, a realia pandemii pozwoliły ten proces przyśpieszyć. Czy w Polsce można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu? Jakie znaczenie dla funkcjonowania sprawnej administracji ma transformacja cyfrowa? Które obszary wciąż czekają na rewolucję cyfrową?

Moderator: Piotr Maślak, Dziennikarz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Paneliści:

 1. Prof. Gertruda Uścińska, Prezes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska
 2. Krzysztof Szubert, Członek Rady Wysokiego Szczebla ds. Współpracy Cyfrowej, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Polska
 3. Tomasz Rostkowski, Profesor - Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

STOISKO ZUS

Czwarte piętro, sala 4.4.

Stoisko funkcjonuje w czasie trwania paneli tematycznych:

 • 6 września – 15:30-19:00
 • 7 września – 10:30-19:00
 • 8 września – 10:30-18:00

Nasi eksperci udzielają porad z obszaru działalności ZUS, ze szczególnym wskazaniem na tematykę interesującą przedsiębiorców oraz usługi elektroniczne świadczone przez ZUS. Na stoisku można założyć swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS​​​​​​​