Wybór sposobu rejestracji

Wybór sposobu rejestracji

Dla Ciebie

Czyli dla:

 • osoby pracującej
 • emeryta / rencisty
 • zasiłkobiorcy
 • lekarza
 • innej osoby ubezpieczonej w ZUS
Dla przedsiębiorców

Czyli dla:

 • osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Dla firm

Czyli dla:

 • spółek
 • stowarzyszeń
 • spółdzielni
 • fundacji
 • przedsiębiorstw państowych