Breadcrumb

Subkonto

Subkonto

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Subkonto

Subkonto

 • Symbol

  Name of the request

 • ZUS-US-OFE-03

  Oświadczenie ZUS-US-OFE-03

  Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • UWU

  Wniosek ZUS-US-WSZ-01

  Wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
  Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • USS

  Wniosek ZUS-US-WSM-01

  Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja formularza: 12 kwietnia 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZUS-US-OPW-01

  Oświadczenie ZUS-US-OPW-01

  Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS