Ścieżka nawigacji

O programie Płatnik

O programie Płatnik

Program Płatnik umożliwia płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych. Program jest bezpłatny.

Główne funkcje programu Płatnik

  • autoaktualizacja
  • synchronizacja i weryfikacja danych z bazą ZUS
  • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
  • podpowiedzi podczas wypełniania dokumentów
  • import danych z systemów kadrowo-płacowych
  • przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
  • automatyczne tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonego

Podstawa prawna funkcjonowania programu Płatnik

Program Płatnik spełnia wymogi ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 2495).

Bezpieczeństwo

Program został zabezpieczony przed nieuprawnionym pobraniem danych z bazy ZUS. W celu synchronizacji danych wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny uprawnionego użytkownika.

Więcej o funkcjach programu Płatnik

Dodatkowe informacje

Sprawdź wymagania systemowe i sprzętowe komputera, na którym instalujesz program Płatnik: