Ścieżka nawigacji

Zmiany od 1 stycznia 2019 r. w programie Płatnik

Zmiany od 1 stycznia 2019 r. w programie Płatnik

Jakie zmiany wprowadziliśmy w programie Płatnik:

 1. zaktualizowaliśmy  formularze:
  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
  • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa,
  • IM - informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej,
  • IR -  informacja roczna dla osoby ubezpieczonej,
 2. wprowadziliśmy nowe formularze:
 • ZUS OSW – oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych,
 • ZUS RIA – raport informacyjny,
 • ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach ubepieczonego/okresach pracy nauczycielskiej,
 • ZUS DRA cz. II – deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie,
 • ZUS RCA cz. II – imienny raport cz. II  dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne,

3. dodaliśmy nowe funkcje i informacje:  

 • prezentacja w kartotece płatnika w zakładce „Inne dane” informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA,
 • prezentacja w kartotece płatnika w zakładce „Dane do wyliczeń i weryfikacji” informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej
 •  prezentacja w kartotece ubezpieczonego w zakładce „zgłoszenia” danych dotyczących daty rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego;  
 •  możliwość obliczania najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę,

Szczegółowe informacje o zmianch w programie Płatnik znajdziesz w dokumencie: Program Płatnik - zmiany od wersji 10.02.002. 

Więcej informacji na temat e-akt wynikających ze zmiany przepisów znajdziesz na naszej stronie. 

Poniżej znajdziesz instruktarze, które mogą być dla Ciebie pomocne przy wypełnianiu dokumentów.