Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • UE-2

  Oświadczenie UE-2

  Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu
  Aktualizacja formularza: 23 stycznia 2019 r.

 • UE-1

  Oświadczenie UE-1

  Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
  Aktualizacja formularza: 24 stycznia 2019 r.

 • Z-15B

  Wniosek Z-15B

  Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
  Aktualizacja formularza: 27 czerwca 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EWG-W

  Formularz EWG-W

  Wskazanie/zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej
  Aktualizacja formularza: 8 lipca 2022 r.

 • EWS

  Wniosek EWS

  Wycofanie wniosku
  Aktualizacja formularza: 13 lipca 2021 r.

 • EWYP

  Zawiadomienie EWYP

  Zawiadomienie o wypadku
  Aktualizacja formularza: 8 lipca 2022 r.

 • ERP-70

  Zaświadczenie ERP-70

  Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy
  Aktualizacja formularza: 30 sierpnia 2021 r.

 • RAW

  Wniosek RAW

  Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności Likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

 • RAB

  Wniosek RAB

  Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności Likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

 • ROW

  Oświadczenie ROW

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.