Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • EMRG-1

  EMRG-1

  Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-niemieckiej)
  formularz w wersji do wypełnienia i wydruku dodany 10.01.2022 r.

 • EMRG-1

  EMRG-1

  Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-hiszpańskiej)
  formularz w wersji do wypełnienia i wydruku dodany 10.01.2022 r.

 • EMRG-1

  EMRG-1

  Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-angielskiej)
  formularz w wersji do wypełnienia i wydruku dodany 10.01.2022 r.

 • ERR-W

  Wniosek ERR-W

  Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej
  Aktualizacja formularza: 2 września 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZUS ZUA

  Formularz ZUS ZUA

  Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.

 • ZUS ZZA

  Formularz ZUS ZZA

  Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
  Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.

 • ZUS ZCNA

  Formularz ZUS ZCNA

  Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  Aktualizacja 14.05.2021 r.

 • ZUS ZPA

  Formularz ZUS ZPA

  Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
  Aktualizacja 14.05.2021 r.

 • RUD

  Zgłoszenie umowy o dzieło

  Zgłoszenie umowy o dzieło - do wypełnienia i wydruku.
  Aktualizacja 14 maja 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • OL-13

  Wniosek OL-13

  Wniosek o wydanie orzeczenia w sprawie choroby przewlekłej
  Publikacja formularza: 30 listopada 2020 r.