Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ZAS-53

  Wniosek ZAS-53

  Wniosek o zasiłek chorobowy
  Aktualizacja formularza 26 kwietnia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Z-3a

  Zaświadczenie Z-3a

  Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)
  Aktualizacja formularza 26 kwietnia 2023 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EPP

  Wniosek EPP

  Oświadczenie dla celów podatkowych w związku z potrąceniami ze świadczenia małżonka na zaspokojenie potrzeb rodziny
  Publikacja formularza: 31 marca 2023 r.

 • EPOZ

  Wniosek EPOZ

  Wniosek o emeryturę pomostową dla osób, które mają okresy ubezpieczenia/zamieszkania za granicą
  Publikacja formularza: 28 marca 2023 r.

 • EZZ

  Wniosek EZZ

  Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą
  Aktualizacja formularza: 23 marca 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ERPO

  Wniosek ERPO

  Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego
  Aktualizacja formularza: 7 lipca 2023 r.

 • EWG-W

  Formularz EWG-W

  Wskazanie/zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej
  Aktualizacja formularza: 3 lutego 2023 r.

 • ZAS-59

  Wniosek ZAS-59

  Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
  Aktualizacja formularza: 19 stycznia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Z-12

  Wniosek Z-12

  Wniosek o zasiłek pogrzebowy
  Aktualizacja formularza: 19 stycznia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ERR

  Wniosek ERR

  Wniosek o rentę rodzinną
  Aktualizacja formularza: 16 stycznia 2023 r.