Ścieżka nawigacji

Komisja Europejska - więcej informacji

Komisja Europejska - więcej informacji

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker przedstawił 9 września 2015 r. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu stan realizacji 10 priorytetów działań Komisji Europejskiej w 2015 r., zapowiadanych w dokumencie "Wytyczne Polityki Komisji Europejskiej: Nowy Start Europy: Moje Zamierzenia w Obszarze Miejsc Pracy, Wzrostu, Sprawiedliwości i Demokratycznej Zmiany" (European Commission’s Political Guidelines: A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change ) przedstawionym 15 lipca 2014 r.

Z tych 10 priorytetów – co najmniej 3 dotyczą polityki społecznej, w tym polityki rynku pracy i polityki migracyjnej:

  • Priorytet 1 : Nowy impuls dla nowych  miejsc pracy, dla wzrostu oraz dla inwestycji (A New Boost for Jobs, Growth and Investment) . Priorytet ten uwzględnia również inwestycje społeczne;
  • Priorytet 4 : Bardziej zintegrowany i sprawiedliwy rynek wewnętrzny (Deeper and fairer internal market). Priorytet mówi o  Pakiecie Mobilności Pracowniczej, którą Komisja Europejska wspiera, ale jednocześnie wciąż posługuje się określeniem „social dumping”  wobec instytucji delegowania pracowników …
  • Priorytet 8 : W kierunku nowej polityki migracyjnej (Towards a New Policy on Migration).