Jak dokonać zmiany danych w wydanym zaświadczeniu A1 o ustawodawstwie właściwym

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotowywać ?

1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Jeśli nie masz profilu PUE ZUS,  możesz wybrać jeden z czterech sposobów rejestracji i potwierdzenia profilu:

 • wypełnij formularz elektroniczny na stronie www.zus.pl a następnie potwierdź swoją tożsamość w ciągu 7 dni od rejestracji w dowolnej placówce ZUS; albo 
 • zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego; albo
 • zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP); albo 
 • zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą bankowości elektronicznej w banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista na www.zus.pl).

2. Kwalifikowany podpis elektroniczny wraz z PIN-em albo login i hasło do profilu zaufanego ePUAP

3. Wydane zaświadczenie A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, którego dane ulegną zmianie.

Jakie są terminy ?

Jeśli będziemy dysponowali wszystkimi niebudzącymi wątpliwości informacjami, niezwłocznie wydamy zaświadczenie A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej. Jeśli w sprawie będziemy musieli przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, zaświadczenie A1 wydamy najpóźniej w ciągu miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.
 

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu US-35".
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia A1. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru zaświadczenia A1 w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej:
 • osobiście lub przez osobę upoważnioną,
 • pocztą.
 1. Podpisz wniosek za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.
 2. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu powiadomimy Cię mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS. Sposób powiadamiania możesz ustawić w swoim profilu PUE ZUS (funkcjonalność Ustawienia subskrypcji dostępna w menu bocznym Ustawienia - Konfiguracja profilu). Po zalogowaniu na swoim profilu PUE ZUS podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 pocztą, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie papierowej, odbierz zaświadczenie A1 osobiście lub przez osobę upoważnioną w naszej placówce. Jeśli zaświadczenie A1 nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia jego wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, wyślemy je pocztą na Twój adres.
 4. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia A1 otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
   

Podstawa prawna usługi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r.w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – art. 35 § 1-3.
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wniosek w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo formularz wniosku US-35. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu US-35").
 2. W przypadku występowania w imieniu płatnika - wystawione przez płatnika składek imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia lub odbioru wydanego zaświadczenia A1.
 3. Wydane zaświadczenie A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, którego dane ulegną zmianie.

Jakie są terminy ?

Jeśli będziemy dysponowali wszystkimi niebudzącymi wątpliwości informacjami, niezwłocznie wydamy zaświadczenie A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej. Jeśli w sprawie będziemy musieli przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, zaświadczenie A1 wydamy najpóźniej w ciągu miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.
 

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij wniosek.
 2. Na wniosku papierowym złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia A1:
 • osobiście lub przez osobę upoważnioną,
 • pocztą.

Przy składanym wniosku możesz również wskazać, dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie elektronicznej przez portal PUE ZUS, jeżeli posiadasz profil na PUE ZUS.
 

 1. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej naszej placówki, a jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz je do placówki ZUS właściwej dla siedziby płatnika.
 2. Możesz zarezerwować termin wizyty w maszej placówce poprzez PUE ZUS.

Dalsze kroki

 1. Odbierz zaświadczenie A1 osobiście lub przez osobę upoważnioną w naszej placówce. Jeśli zaświadczenie A1 nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia jego wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, wyślemy je pocztą na Twój adres.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 pocztą, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu powiadomimy Cię mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS. Sposób powiadamiania ustawisz w swoim profilu PUE ZUS (funkcjonalność Ustawienia subskrypcji dostępna w menu bocznym Ustawienia - Konfiguracja profilu). Po zalogowaniu na swoim profilu PUE ZUS podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia A1 otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
   

Podstawa prawna usług

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.poz. 1257) – art. 35 § 1-3.
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo formularz wniosku US-35. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu US-35").
 2. W przypadku występowania w imieniu płatnika - wystawione przez płatnika składek imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia wniosku i/lub odbioru wydanego zaświadczenia A1.
 3. Wydane zaświadczenie A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, którego dane ulegną zmianie.
   

Jakie są terminy ?

Jeśli będziemy dysponowali wszystkimi niebudzącymi wątpliwości informacjami, niezwłocznie wydamy zaświadczenie A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej. Jeśli w sprawie będziemy musieli przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, zaświadczenie A1 wydamy najpóźniej w ciągu miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.
 

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij wniosek.
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia A1: 
 • osobiście lub przez osobę upoważnioną 
 • pocztą. 

Przy składanym wniosku możesz również wskazać, dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie elektronicznej przez portal PUE ZUS, jeżeli posiadasz profil na PUE ZUS.

 1. Podpisany wniosek wyślij do naszej placówki właściwej dla siedziby płatnika.

Dalsze terminy

 1. Odbierz zaświadczenie A1 osobiście lub przez osobę upoważnioną w naszej placówce. Jeśli zaświadczenie A1 nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia jego wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, wyślemy je pocztą na Twój adres.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 pocztą, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu powiadomimy Cię mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS. Sposób powiadamiania ustawisz w swoim profilu PUE ZUS (funkcjonalność Ustawienia subskrypcji dostępna w menu bocznym Ustawienia - Konfiguracja profilu). Po zalogowaniu na swoim profilu PUE ZUS podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia A1 otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
   

Podstawa prawna usługi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – art. 35 § 1-3.