Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Ostrołęce Narew-Ostrołęka sp. z o.o.Zakład Usług Archwialnych i Składnica Akt , 07-410 Ostrołęka , ul. Targowa 22, tel. 29 760 52 91, fax 29 760 57 34 SEKe 610A/11/2007
Przedsiębiorstwo Przygotowania Terenów Realizacji Inwestycji PETRI Sp. z o.o., 07-400 Ostrołęka, ul. Kościuszki 17 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 1989-1994 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A/11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Działalność Gospodarcza - Jan Parzych, 07-401 Ostrołęka, ul. Łomżyńska 15 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl dokumentacja kadrowa SEKe 610A/11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne, 07-400 Ostrołęka, ul. Waryńskiewgo 121 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl brak dokumentacji osobowo-płacowej SEKe 610/11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Pokój” w Wyskoku (pow. złotoryjski) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 179-181 1954-1956 ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Pokój” w Wszemirowie b.pow. trzebnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 869 1952-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Pokój” w Wojciechowicach powiat Kłodzko Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 202 1952 - 1956 Dniówki obrachunkowe Niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Pokój” w Wiklinie b.pow. górowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 856 1952-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc. dniówek obrach., niekompletne