Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak otrzymać skierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Tylko lekarz może wystawić wniosek przez PUE i wysłać go do ZUS.
Ty możesz jedynie wydrukować uzupełniony o dane osobowe wniosek.

1.  Login i hasło do swojego profilu PUE.

Profil PUE można założyć w najbliższej placówce ZUS albo przy użyciu :

 • certyfikatu kwalifikowanego,
 • profilu zaufanego ePUAP,
 • systemu bankowości elektronicznej (w banku, który świadczy z ZUS taką usługę).

2.  Dokumentację medyczną, którą przedstawisz lekarzowi orzecznikowi w dniu badania.

 

Jakie są terminy?

Twój wniosek o rehabilitację leczniczą rozpatrzymy niezwłocznie i poinformujemy Cię pisemnie o dalszym postępowaniu.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swoje konto PUE.
 2. W katalogu usług wybierz "Złożenie dokumentu ZUS PR-4'', uzupełnij dane w formularzu i wydrukuj go.
 3. Poproś lekarza leczącego o uzupełnienie formularza.

Uwaga: Tylko lekarz może podpisać formularz podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wysłać elektronicznie do ZUS. Ty możesz wniosek tylko wypełnić i wydrukować.

Lekarz może wystawić Tobie wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-zla) na PUE. Takiego wniosku nie musisz zanosić osobiście do ZUS. Lekarzy wyśle go elektronicznie.

Dalsze kroki

 1. Zgłoś się na badanie przez lekarza orzecznika w wyznaczonym terminie .
 2. Przynieś na badanie dokumentację medyczną choroby z powodu której ubiegasz się o rehabilitację oraz chorób współistniejących (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy prześwietleń, USG itp.).
 3. Jeśli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, otrzymasz skierowanie.

Podstawa prawna usługi

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne  (Dz.U. Nr 131, poz.1457 z późn. zm.).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek o rehabilitację leczniczą PR-4.
  Możesz go wziąć z placówki ZUS albo wypełnić i wydrukować ze strony internetowej ZUS.            
 2.  Dokumentację medyczną, którą przedstawisz lekarzowi orzecznikowi w dniu badania .            
 3.  Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Jakie są terminy?

Twój wniosek o rehabilitację leczniczą rozpatrzymy niezwłocznie i poinformujemy Cię pisemnie o dalszym postępowaniu.

Jak to zrobić?

 1. Poproś lekarza leczącego o wypełnienie wniosku na formularzu PR-4 lub w innej formie.
  Wniosek musi zawierać m.in.: imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania/adres do korespondencji, numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim, opinię czy rokujesz odzyskanie zdolności do pracy po rehabilitacji .         
 2. Złóż wniosek w dowolnej placówce ZUS.

 

Dalsze kroki

 1. Zgłoś się na badanie przez lekarza orzecznika w wyznaczonym terminie.
 2.  Przynieś na badanie dokumentację medyczną choroby, z powodu której ubiegasz się o rehabilitację i schorzeń współistniejących (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy prześwietleń, USG itp.).           
 3. Jeśli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, otrzymasz skierowanie.         

 

Podstawa prawna usługi

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne  (Dz.U. Nr 131, poz.1457 z późn. zm.).  
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek o rehabilitację leczniczą PR-4.
  Możesz go wziąć z placówki ZUS albo wypełnić i wydrukować ze strony internetowej ZUS.

 2. Dokumentację medyczną, która potwierdza potrzebę rehabilitacji (przedstawisz ją lekarzowi orzecznikowi w dniu badania).        

Jakie są terminy?

Twój wniosek o rehabilitację leczniczą rozpatrzymy niezwłocznie i poinformujemy Cię pisemnie o dalszym postępowaniu.

Jak to zrobić?

 1. Poproś lekarza leczącego o wypełnienie wniosku na formularzu PR4 lub w innej formie.
  Wniosek musi zawierać:  imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania/adres do korespondencji i numer telefonu, rozpoznanie choroby podstawowej i współistniejących,  opinię czy rokujesz odzyskanie zdolności do pracy po rehabilitacji. 
 2. Wyślij wniosek do placówki ZUS.      

Dalsze kroki

 1. Zgłoś się na badanie przez lekarza orzecznika w wyznaczonym terminie.
 2. Przynieś na badanie dokumentację medyczną choroby, z powodu, której ubiegasz się o rehabilitację oraz chorób współistniejących (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy prześwietleń, USG itp.).
 3. Jeśli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, otrzymasz skierowanie.         

 

Podstawa prawna usługi

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne  (Dz.U. Nr 131, poz.1457, z późn. zm.).