Uprawnieni członkowie rodziny po inwalidzie wojskowym

Uprawnieni członkowie rodziny po inwalidzie wojskowym

Uprawnieni członkowie rodziny po inwalidzie wojskowym – dzieci, wnuki, rodzeństwo, małżonek i rodzice, jeżeli spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia, gdy:

  • śmierć lub zaginięcie żołnierza nastąpiło w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, w celu udziału w:

a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,

b) misji pokojowej,

c) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,

albo

  • śmierć żołnierza pozostająca w związku ze służbą jest następstwem czynu karalnego,

albo

  • śmierć żołnierza nastąpiła w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej, wskutek chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, w celu udziału w:

a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,

b) misji pokojowej,

c) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,

albo

śmierć żołnierza zwolnionego ze służby wojskowej pozostająca w związku ze służbą jest następstwem chorób powstałych lub urazów doznanych w wyniku czynu karalnego.