Wniosek UII

Opis:

Wniosek instytucji uprawnionej o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy
Aktualizacja formularza 26 października 2018 r.
Zastąpił formularz ZUS-US-UII-01

Formularz:

Pobierz plik"Wniosek UII.pdf" 158 kB