Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Polski Bon Turystyczny - informacja dla przedsiębiorcy turystycznego i organizacji pożytku publicznego

Uwaga! informacja archiwalna.

Kogo dotyczy?

Przyjmowanie płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego dotyczy:

 • przedsiębiorcy turystycznego,
 • organizatora turystyki,
 • organizacji pożytku publicznego.

Jakie warunki musisz spełnić, aby przyjąć płatność bonem?

lub

 • posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

oraz

 • posiadać wpis do ewidencji:
 1. obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa,
 2. pól biwakowych prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
 3. innych obiektów hotelarskich prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,

lub

 • posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Ważne!
Jeśli nie jesteś takim podmiotem, NIE REJESTRUJ SIĘ.
Jeśli podczas rejestracji podasz nieprawdziwe dane, podlegasz odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Polska Organizacja Turystyczna (POT) opublikowała listę zarejestrowanych przedsiębiorców turystycznych, organizatorów turystyki oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu na stronie internetowej POT www.bonturystyczny.gov.pl.

Jak złożyć oświadczenie?

„Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego, organizatora turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny” (PBT) można przekazać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem PUE ZUS. Możesz to zrobić samodzielnie lub może to zrobić osoba przez Ciebie upoważniona. Skorzystaj z instrukcji jak wypełnić oświadczenie (plik docx 910 kb).

Oświadczenie można podpisać m.in. profilem PUE. Po wypełnieniu oświadczenia wystarczy kliknąć przycisk „podpisz profilem PUE” i oświadczenie zostanie wysłane. Jest to najprostszy sposób autoryzacji – nie wymaga żadnych dodatkowych czynności czy opłat.

Kto obsługuje podmiot turystyczny na PUE ZUS?

Osoba, która złoży oświadczenie (Ty lub osoba przez Ciebie upoważniona) zostanie menedżerem podmiotu turystycznego na PUE ZUS. W roli [Ogólny] w zakładce [Podmiot Turystyczny] menedżer może dodać kolejnych menedżerów do obsługi podmiotu turystycznego. Menedżerów można też usunąć, choć zawsze musi być przynajmniej jedna osoba z taką rolą. Skorzystaj z instrukcji "Jak dodać menedżera podmiotu turystycznego na PUE ZUS" (plik docx 341 kb).

Każdy menedżer ma na PUE ZUS możliwość:

 • zmiany danych podmiotu turystycznego,
 • ponownej rejestracji podmiotu turystycznego po rezygnacji,
 • dodania lub usunięcia recepcjonisty czyli osoby obsługującej płatności bonem
 • przeglądania transakcji  zrealizowanych bonami turystycznymi oraz salda,

 • dodawania informacji o obiektach podmiotów turystycznych.

Ważne!

 • Osoba, która ma pełnić rolę menedżera musi mieć swój profil na PUE ZUS.
 • Osoba, która ma pełnić rolę recepcjonisty musi mieć swój profil na PUE ZUS.
 • Osoba, która jest menedżerem a chce mieć rolę recepcjonisty musi być na PUE dodana jako recepcjonista.
 • Menedżerem i recepcjonistą może być ta sama osoba.

Jak przyjąć płatność bonem?

Aby przyjmować płatności bonem turystycznym, menedżer podmiotu turystycznego na PUE ZUS musi dodać przynajmniej jedną osobę w roli recepcjonisty. Menedżer może sam sobie nadać taką rolę. Skorzystaj z instrukcji „Jak dodać recepcjonistę podmiotu turystycznego na PUE ZUS” (plik docx 369 kb).

Ważne!

 • Bez dodania recepcjonisty na PUE ZUS nie można przyjmować płatności bonem.

Płatność bonem możesz przyjmować za pomocą aplikacji dla recepcjonisty dostępnej na stronie bonturystyczny.zus.pl. Klient poda Ci kod obsługi płatności, który dostał e-mailem (może go też sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS), a następnie kod, którym potwierdzi płatność (otrzyma go esemesem w momencie transakcji). Skorzystaj z instrukcji „Jak przyjmować płatności za pomocą bonu turystycznego – instrukcja dla recepcjonisty” (plik docx 468 kb).

Ważne!

 • Jeśli pomylisz się i wpiszesz błędny kod obsługi płatności, możesz ponownie go wpisać.
 • Jeśli pomylisz się i wpiszesz błędny kod potwierdzający płatność, transakcja będzie anulowana. Musisz wtedy jeszcze raz wpisać kod obsługi płatności, a następnie nowy kod potwierdzający transakcję, który klient otrzyma esemesem.
 • Jeśli usługa, za którą klient płaci bonem przekracza jego wartość, to brakującą część klient może zapłać gotówką, kartą lub przelewem.
 • Jeśli kwota do zapłaty wprowadzone do aplikacji przekracza wartość bonu, transakcja będzie anulowana.
 • Stan wykorzystania środków z bonu będzie znany klientowi. W przypadku przekroczenia wartości bonu, klient otrzyma powiadomienie o saldzie esemesem. Saldo bonu może też sprawdzić na PUE ZUS.

Jak sprawdzić rozliczenia Podmiotu Turystycznego?

Jako menedżer na PUE ZUS możesz przeglądać transakcje i rozliczenia zrealizowane bonami turystycznymi. Możesz sprawdzić saldo podmiotu turystycznego, sumę i listę transakcji (nr bonu, kwotę, datę, status). Informacje te możesz przenieść do plików, na których pracujesz. Skorzystaj z instrukcji „Jak sprawdzić rozliczenia Podmiotu Turystycznego na PUE ZUS” (plik docx 449 kb)

Jakie masz prawa?

 • Możesz przyjąć płatność za pomocą bonu do 30 września 2022 r.
 • Możesz w każdym czasie złożyć oświadczenie (na PUE ZUS), że nie będziesz przyjmować płatności za pomocą bonu. Zostaniesz wtedy wykreślony z listy zamieszczonej na stronie internetowej www.bonturystyczny.gov.pl. Jeśli jednak przyjąłeś płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną, musisz ją zrealizować.

Jakie masz obowiązki?

 • Gdy zarejestrujesz podmiot turystyczny, poinformuj klientów, że można u Ciebie płacić bonem. Taką informację umieść przede wszystkim w miejscu realizacji usług hotelarskich lub imprez turystycznych.
 • Musisz aktualizować dane, które podałeś przy rejestracji na PUE ZUS.
 • Jeśli przyjąłeś płatność za pomocą bonu do 31 marca 2022 r., musisz zrealizować usługę – także po tym terminie.
 • Jeśli nie zrealizujesz usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, zwracasz płatność przyjętą za pomocą bonu na rachunek POT, oddzielnie dla każdego bonu (w tytule przelewu podajesz numer bonu).

Co zyskasz?

Możesz przyjąć płatność za pomocą bonu. ZUS zrobi przelew na rachunek, który podałeś przy rejestracji na PUE ZUS, w ciągu 14 dni, od kiedy przyjmiesz taką płatność.