Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak płatnik może ustalić przekroczenie rocznej granicy podstawy wymiaru składek

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu na PUE. Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Profil na PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej naszej placówce.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.
 3. RRP -  wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność).

          

 

Jakie są terminy ?

Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

Rozpatrzymy Twój wniosek:

 • w miarę możliwości jak najszybciej – gdy Twoja sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • do miesiąca - gdy Twoja sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • do dwóch miesięcy – gdy Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

 

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się na swój profil na PUE.
 2. Wybierz z katalogu usługę "Złożenie dokumentu RRP".
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji o przekroczeniu. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru informacji w formie elektronicznej przez PUE. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
 5. Wyślij do nas wniosek elektronicznie.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, powiadomimy Cię o dokumencie do odbioru mejlem lub dodatkowo SMS - zdefiniowanymi w profilu na  PUE. Gdy zalogujesz się na swój profil na PUE, podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).  Wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania  informacji w formie papierowej, pocztą tradycyjną, czekaj na list od nas.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie papierowej, odbierz informacje osobiście bądź przez pełnomocnika w naszej placówce. Gdy nie odbierzesz informacji w terminie 14 dni od dnia wystawienia, włączymy ją do akt.
 4. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru informacji, wyślemy ją pocztą tradycyjną na adres, który wskazałeś we wniosku.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
   

 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wniosek  RRP w formie papierowej na druku, który możesz wziąć z naszej placówki  albo wydrukować z naszej strony internetowej.
 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na swoim profilu na PUE (usługa "Złożenie dokumentu RRP").
 3. Dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (dowód osobisty, paszport).

Jakie są terminy ?

Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

Rozpatrzymy Twój wniosek:

 • w miarę możliwości jak najszybciej – gdy Twoja sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • do miesiąca - gdy Twoja sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • do dwóch miesięcy – gdy Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

 

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij wniosek RRP.
 2. Złóż na wniosku dyspozycję odbioru informacji: w formie papierowej, osobiście bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Możesz również odebrać informację w formie elektronicznej przez PUE.
 3. Dostarcz podpisany wniosek do dowolnej naszej placówki. Jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz wniosek do naszej placówki, właściwej dla siedziby Twojej firmy.
 4. Możesz zarezerwować termin wizyty w naszej placówce przez PUE.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, powiadomimy Cię o dokumencie do odbioru mejlem lub dodatkowo SMS - zdefiniowanymi w profilu na  PUE. Gdy zalogujesz się na swój profil na PUE, podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).  Wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania informacji w formie papierowej, pocztą tradycyjną, czekaj na list od nas.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie papierowej, odbierz informacje osobiście bądź przez pełnomocnika w naszej placówce. Gdy nie odbierzesz informacji w terminie 14 dni od dnia wystawienia, włączymy ją do akt.
 4. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru informacji, wyślemy ją pocztą tradycyjną na adres, który wskazałeś we wniosku.
   

       

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wniosek RRP w formie papierowej na druku, który możesz wziąć z naszej placówki  albo wydrukować z naszej strony internetowej.
 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na swoim profilu na PUE (usługa "Złożenie dokumentu RRP").
 3. Adres naszej placówki.

Jakie są terminy ?

Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

Rozpatrzymy Twój wniosek:

 • w miarę możliwości jak najszybciej – gdy Twoja sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • do miesiąca - gdy Twoja sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • do dwóch miesięcy – gdy Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

 

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij wniosek RRP.
 2. Złóż na wniosku dyspozycję odbioru informacji w formie papierowej, osobiście bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Możesz również odebrać informację w formie elektronicznej przez PUE.
 3. Wyślij do nas pocztą tradycyjną podpisany wniosek.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, powiadomimy Cię o dokumencie do odbioru mejlem lub dodatkowo SMS - zdefiniowanymi w profilu na  PUE. Gdy zalogujesz się na swój profil na PUE, podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).  Wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania  informacji w formie papierowej, pocztą tradycyjną, czekaj na list od nas.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie papierowej, odbierz informacje osobiście bądź przez pełnomocnika w naszej placówce. Gdy nie odbierzesz informacji w terminie 14 dni od dnia wystawienia, włączymy ją do akt.
 4. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru informacji, wyślemy ją pocztą tradycyjną na adres, który wskazałeś we wniosku.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).