Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak uzyskać zwrot nienależnie opłaconych składek

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu na PUE. Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej naszej placówce.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.
 3. RZS-P -  wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek.

Jakie są terminy?

 1. Wniosek możesz złożyć, gdy stwierdzisz, że opłaciłeś składki w zawyżonej wysokości.
 2. Nadpłatę zwrócimy Ci w ciągu 30 dni od dnia, w którym:
 • wpłynie do nas Twój uzasadniony wniosek,
 • otrzymamy imienny raport korygujący za ubezpieczonego, którego dotyczy nadpłata, oraz deklarację rozliczeniową korygującą.

Jeżeli nie zwrócimy Ci nadpłaty w ciągu 30 dni -  zapłacimy Ci odsetki ,takie jak od zaległości podatkowych.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na PUE.
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu ZUS-RZS-P Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek".
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru informacji w formie elektronicznej poprzez portal PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika w naszej placówce  albo pocztą tradycyjną.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
 5. Wyślij do nas wniosek elektronicznie.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli na Twoim koncie rozliczeniowym jest nadpłata, to zwrócimy Ci nienależnie opłacone składki. Poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 2. Jeżeli odmówimy Ci zwrotu, również poinformujemy Cię o tym pisemnie. Gdy nie zgodzisz się z naszą odpowiedzią, możesz zawnioskować o wydanie decyzji w sprawie, od której będziesz mógł się odwołać.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, powiadomimy Cię o dokumencie do odbioru mejlem lub dodatkowo SMS - zdefiniowanymi w profilu PUE. Gdy zalogujesz się na swój profil na PUE, podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).  Wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

 

 

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300). 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. RZS-P- wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek w formie papierowej, który możesz wziąć z naszej placówki albo wydrukować z naszej strony internetowej.
 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu RZS-P Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek").
 3. Dokument, który potwierdzi tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 4. Upoważnienie – jeżeli chcesz upoważnić kogoś do złożenia lub odbioru wniosku.

Jakie są terminy?

 1. Wniosek możesz złożyć, gdy stwierdzisz, że opłaciłeś składki w zawyżonej wysokości.
 2. Nadpłatę zwrócimy Ci w ciągu 30 dni od dnia, w którym:
 • wpłynie do nas Twój uzasadniony wniosek,
 • otrzymamy imienny raport korygujący za ubezpieczonego, którego dotyczy nadpłata, oraz deklarację rozliczeniową korygującą.

Jeżeli nie zwrócimy Ci nadpłaty w ciągu 30 dni -  zapłacimy Ci odsetki, takie jak od zaległości podatkowych.
  

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij  wniosek RZS-P  lub napisz wniosek o zwrot składek.
 2. Złóż na wniosku dyspozycję odbioru informacji: w formie papierowej, osobiście, bądź przez pełnomocnika w naszej placówce albo pocztą tradycyjną. Możesz również odebrać  informację w formie elektronicznej, przez portal PUE.
 3. Dostarcz podpisany wniosek do naszej placówki. Jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz wniosek do   placówki ZUS, właściwej dla siedziby Twojej firmy.
 4. Możesz zarezerwować konkretny termin wizyty w naszej placówce przez PUE.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli na Twoim koncie rozliczeniowym jest nadpłata, to zwrócimy Ci nienależnie opłacone składki. Poinformujemy Cię o tym  pisemnie.
 2. Jeżeli odmówimy Ci zwrotu, również poinformujemy Cię o tym pisemnie. Gdy nie zgodzisz się z naszą odpowiedzią, możesz zawnioskować o wydanie decyzji w sprawie, od której będziesz mógł się odwołać.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, powiadomimy Cię o dokumencie do odbioru mejlem lub dodatkowo SMS - zdefiniowanymi w profilu PUE. Gdy zalogujesz się na swój profil na PUE, podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).  Wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300).     

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. RZS-P - wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek w formie papierowej na druku, który możesz wziąć z naszej placówki albo wydrukować z naszej strony internetowej.
 2. Wniosek papierowy, który możesz wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE  (usługa "Złożenie dokumentu RZS-P").
 3. Adres naszej placówki.

Jakie są terminy?

 1. Wniosek możesz złożyć, gdy stwierdzisz, że opłaciłeś składki w zawyżonej wysokości.
 2. Nadpłatę zwrócimy Ci w ciągu 30 dni od dnia, w którym:
 • wpłynie do nas Twój uzasadniony wniosek,
 • otrzymamy imienny raport korygujący za ubezpieczonego, którego dotyczy nadpłata, oraz deklarację rozliczeniową korygującą.

Jeżeli nie zwrócimy Ci nadpłaty w ciągu 30 dni -  zapłacimy Ci odsetki, takie jak od zaległości podatkowych.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij wniosek RZS-P lub napisz wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek.
 2. Złóż na wniosku dyspozycję odbioru informacji: w formie papierowej, osobiście, bądź przez pełnomocnika w naszej placówce albo pocztą tradycyjną. Możesz również odebrać informację w formie elektronicznej, przez portal PUE.
 3. Podpisz wniosek i wyślij go do naszej placówki.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli na Twoim koncie rozliczeniowym jest nadpłata, to zwrócimy Ci nienależnie opłacone składki. Poinformujemy Cię o tym  pisemnie.
 2. Jeżeli odmówimy Ci zwrotu, również poinformujemy Cię o tym pisemnie. Gdy nie zgodzisz się z naszą odpowiedzią, możesz zawnioskować o wydanie decyzji w sprawie, od której będziesz mógł się odwołać.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, powiadomimy Cię o dokumencie do odbioru mejlem lub dodatkowo SMS - zdefiniowanymi w profilu PUE. Gdy zalogujesz się na swój profil na PUE, podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).  Wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300).