Ścieżka nawigacji

Seria wykładów pt. „System ubezpieczeń społecznych w Polsce. Rola i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”

Seria wykładów pt. „System ubezpieczeń społecznych w Polsce. Rola i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”

W ramach proponowanych wykładów poruszamy problematykę organizacji i funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, w tym praw i obowiązków ubezpieczonych oraz płatników składek w zakresie podlegania ubezpieczeniom, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz nabywania prawa do świadczeń.

Wykładowcami na poszczególnych zajęciach są eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy od strony praktycznej prezentują funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie.

Proponowane tematy wykładów przekrojowych:

 • Ubezpieczenia społeczne niezbędne w życiu każdego człowieka.
 • ZUS dla studenta.
 • Czy warto inwestować w kiwi? Systemy emerytalne na świecie.

Proponowane tematy wykładów z poszczególnych zagadnień:

 1. Ubezpieczenie społeczne na tle innych form zabezpieczenia społecznego + zasady działania i finansowania ZUS
 2. Historia ubezpieczeń społecznych
 3. Systemy ubezpieczeń społecznych w Polsce
 4. System emerytalny w Polsce
 5. Fundusze w dyspozycji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (FUS, FEP, FRD)
 6. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (+ obliczanie składek)
 7. Ubezpieczenie rentowe
 8. Ubezpieczenie chorobowe - należne świadczenia
 9. Waloryzacja i adekwatność świadczeń w krajowych systemach ubezpieczeń społecznych
 10. Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
 11. Orzecznictwo lekarskie w systemie ubezpieczeń społecznych
 12. Zabezpieczenie społeczne w prawie międzynarodowym
 13. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 14. Własna firma - zobowiązania przedsiębiorcy wobec ZUS