Projekt z ZUS

Dla kogo jest „Projekt z ZUS”?

Dla uczniów szkół podstawowych, którzy niebawem wkroczą na rynek pracy. Młodzież powinna wiedzieć dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia może liczyć, jeśli opłaca składki. Niestety tych zagadnień nie ma w programie edukacyjnym polskiej szkoły. Stąd nasz pomysł na „Projekt z ZUS”, czyli popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Gotowy projekt edukacyjny

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej zachęca nauczycieli, aby wykorzystywali metody aktywizujące. Jedną z nich jest projekt edukacyjny, dzięki któremu Uczeń nabywa kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie. Metoda projektu rozwija u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność.

Zaletą „Projektu z ZUS” jest to, że może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłosiły.

Materiały dydaktyczne dostępne od ręki

We współpracy z metodykiem nauczania przygotowaliśmy materiały dydaktyczne do lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Mają one atrakcyjną dla uczniów formę. Drodzy Nauczyciele, możecie korzystać ze scenariusza lekcji, prezentacji, które zawierają kilkuminutowy film, karty projektu i arkuszy ocen. Wszystkie materiały możecie pobrać na tej stronie z zakładce Materiały.

Możecie liczyć na pomoc

Zapewniamy opiekę merytoryczną a także szkolenia dla Nauczycieli – opiekunów projektu. Przeprowadzamy też lekcje instruktażowe. Wystarczy tylko skontaktować się z dyrektorem oddziału ZUS (właściwym miejscowo dla szkoły), jego rzecznikiem prasowym albo osobą, która zajmuje się edukacją i komunikacją społeczną. Kontakt do tych osób można znaleźć na tej stronie w zakładce Kontakt.

Szczytny cel

„Projekt z ZUS” uczy młodzież, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (solidaryzm społeczny); ubezpieczać się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość. Wszystko po to, aby systematyczne budować świadomość młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.