Breadcrumb

E-ZLA - jesteś pracownikiem i ubiegasz się o zasiłek opiekuńczy

E-ZLA - jesteś pracownikiem i ubiegasz się o zasiłek opiekuńczy

 • Rozwiń menu Zwiń menu Zasiłki wypłaca Ci pracodawca. Pracodawca ma profil na PUE ZUS

  Informacja, że Twój pracodawca (płatnik składek) ma profil na PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Twoje zaświadczenie e-ZLA pracodawca (płatnik składek) zobaczy na swoim profilu. Nie musisz otrzymywać od lekarza wydruku e-ZLA, a jeśli go otrzymałeś nie musisz składać u pracodawcy (płatnika składek).

  Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, złóż u pracodawcy (płatnika składek):

  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A – jeśli opiekujesz się dzieckiem,
  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15B – jeśli opiekujesz się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

  Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl.

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym

  • Złóż u pracodawcy (płatnika składek) zaświadczenie, które otrzymałeś od lekarza.
  • Możesz nie składać tego zaświadczenia, jeśli:
   • masz profil na PUE ZUS i sprawdziłeś, że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu, pracodawca (płatnik składek) zobaczy je na swoim profilu na PUE ZUS,
   • wiesz od swojego pracodawcy (płatnika składek), że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu.

  Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, złóż u pracodawcy:

  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A – jeśli opiekujesz się dzieckiem,
  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15B – jeśli opiekujesz się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

  Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl.

  Ważne!

  Jeśli otrzymałeś kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składasz wniosku o zasiłek opiekuńczy, jeśli okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Zasiłki wypłaca Ci pracodawca. Pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS

  Jeśli Twój pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na PUE ZUS, zaświadczenia lekarskie e-ZLA nie są do niego przekazywane. Twój pracodawca (płatnik składek) informuje Cię w formie pisemnej, w pierwszym dniu pracy, o tym, że masz obowiązek dostarczyć mu wydruk wystawionego Ci zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

  Informacja, że Twój pracodawca (płatnik składek)  nie ma profilu na PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA lub zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Złóż do pracodawcy (płatnika składek):

  • zaświadczenie, które otrzymałeś od lekarza (wydruk e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym) oraz
  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A – jeśli opiekujesz się dzieckiem,
  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15B – jeśli opiekujesz się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

  Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl.

  Ważne!

  Jeśli otrzymałeś kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składasz wniosku o zasiłek opiekuńczy, jeśli okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Zasiłki wypłaca Ci ZUS. Pracodawca ma profil na PUE ZUS

  Informacja, że Twój pracodawca (płatnik składek)  ma profil na PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Twoje zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracodawca (płatnik składek) zobaczy na swoim profilu na PUE ZUS. Nie musisz otrzymywać od lekarza wydruku e-ZLA, a jeśli go otrzymałeś nie musisz składać u  pracodawcy (płatnika składek).

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku opiekuńczego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Ci zasiłek opiekuńczy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek.

  Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy wypełnij i przekaż pracodawcy (płatnikowi składek) lub do ZUS:

  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A – jeśli opiekujesz się dzieckiem,
  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15B – jeśli opiekujesz się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

  Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl. Jeśli masz profil na PUE ZUS – do czasu wprowadzenia na PUE ZUS nowych wniosków o zasiłek opiekuńczy Z-15A i Z-15B – możesz wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie Oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15.

  Pracodawca (płatnik składek) wystawia i przekazuje do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania Twojego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu płatnika na PUE ZUS:

  • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem albo Z-3a – jeśli jesteś ubezpieczony z innego tytułu, np. zleceniobiorcą,
  • wypełniony przez Ciebie wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A albo Z-15B – jeśli złożyłeś go u pracodawcy (płatnika składek).

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  • Złóż u pracodawcy (płatnika składek) zaświadczenie, które otrzymałeś od lekarza.
  • Możesz nie składać tego zaświadczenia, jeśli:
   • masz profil na PUE ZUS i sprawdziłeś, że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu, pracodawca (płatnik składek) zobaczy je na swoim profilu na PUE ZUS,
   • wiesz od swojego pracodawcy (płatnika składek), że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu.

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku opiekuńczego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Ci zasiłek opiekuńczy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek.

  Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy wypełnij i przekaż pracodawcy (płatnikowi składek) lub do ZUS:

  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A – jeśli opiekujesz się dzieckiem,
  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15B – jeśli opiekujesz się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

  Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl. Jeśli masz profil na PUE ZUS – do czasu wprowadzenia na PUE ZUS nowych wniosków o zasiłek opiekuńczy Z-15A i Z-15B  – możesz wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie Oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15.

  Pracodawca (płatnik składek) przekazuje do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania Twojego zaświadczenia lekarskiego:

  • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem albo Z-3a – jeśli jesteś ubezpieczony z innego tytułu, np. zleceniobiorcą,
  • wypełniony przez Ciebie wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A albo Z-15B -  jeśli złożyłeś go u pracodawcy,
  • otrzymane od Ciebie zaświadczenie lekarskie – jeśli lekarz nie wprowadził jeszcze Twojego zaświadczenia lekarskiego do systemu.

  Ważne!

  Jeśli otrzymałeś kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składasz wniosku o zasiłek opiekuńczy, jeśli okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Zasiłki wypłaca Ci ZUS. Pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS

  Jeśli Twój pracodawca (płatnik składek)  nie ma profilu na PUE ZUS, zaświadczenia lekarskie e-ZLA nie są do niego przekazywane. Twój pracodawca (płatnik składek) informuje Cię w formie pisemnej, w pierwszym dniu pracy, o tym, że masz obowiązek dostarczyć mu wydruk wystawionego Ci zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.  

  Informacja, że Twój pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Złóż u pracodawcy (płatnika składek):

  • wydruk zaświadczenia lekarskiego, które lekarz wystawił Ci elektronicznie (wydruk e-ZLA).

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku opiekuńczego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Ci zasiłek opiekuńczy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek.

  Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy wypełnij i przekaż pracodawcy (płatnikowi składek) lub do ZUS:

  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A – jeśli opiekujesz się dzieckiem,
  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15B – jeśli opiekujesz się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

  Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl. Jeśli masz profil na PUE ZUS – do czasu wprowadzenia na PUE ZUS nowych wniosków o zasiłek opiekuńczy Z-15A i Z-15B  – możesz wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie Oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15.

  Pracodawca (płatnik składek) przekazuje do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania Twojego zaświadczenia lekarskiego:

  • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem albo Z-3a – jeśli jesteś ubezpieczony z innego tytułu, np. zleceniobiorcą,
  • wypełniony przez Ciebie wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A albo Z-15B -  jeśli złożyłeś go u pracodawcy (płatnika składek).

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Złóż u pracodawcy (płatnika składek):

  • zaświadczenie, które otrzymałeś od lekarza.

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku opiekuńczego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Ci zasiłek opiekuńczy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek.

  Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy wypełnij i przekaż pracodawcy (płatnikowi składek) lub do ZUS:

  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A – jeśli opiekujesz się dzieckiem,
  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15B – jeśli opiekujesz się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

  Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl. Jeśli masz profil na PUE ZUS – do czasu wprowadzenia na PUE ZUS nowych wniosków o zasiłek opiekuńczy Z-15A i Z-15B  – możesz wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie Oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15.

  Pracodawca (płatnik składek) przekazuje do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania Twojego zaświadczenia lekarskiego:

  • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem albo Z-3a – jeśli jesteś ubezpieczony z innego tytułu, np. zleceniobiorcą,
  • wypełniony przez Ciebie wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A albo Z-15B -  jeśli złożyłeś go u pracodawcy (płatnika składek), oraz
  • otrzymane od Ciebie zaświadczenie lekarskie.

  Ważne!

  Jeśli otrzymałeś kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składasz wniosku o zasiłek opiekuńczy, jeśli okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.