Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1867 oraz z 2022 r. poz. 2461) ogłasza się, co następuje:

  1. dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2023 r. wynosi 1586,60 zł miesięcznie;
  2. graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2023 r. wynosi 4442,40 zł miesięcznie;
  3. roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2023 r. wynosi 19 039,20 zł;
  4. roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2023 r. wynosi 53 308,80 zł.