Breadcrumb

Pracuj legalnie!

Pracuj legalnie!

Jesteśmy  partnerem strategicznym kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie” prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2017-2019. Wspólnie propagujemy wśród pracodawców i pracowników zatrudnianie zgodnie z prawem. Informujemy też o konsekwencjach pracy w „szarej strefie”. 

Jakie są główne założenia kampanii

  • Propagujemy legalną pracę zamiast zatrudniania w „szarej strefie”.
  • Uświadamiamy pracującym korzyści z legalnej pracy oraz zagrożenia, które wynikają dla nich z  pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie.
  • Piętnujemy niedozwolone praktyki, które stosują nieuczciwi pracodawcy, gdy powierzają komuś pracę niezgodnie z przepisami.
  • Informujemy o formach i możliwościach skorzystania z pomocy Państwowej Inspekcji Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości.

Dla kogo przeznaczona jest kampania

Kampanię „Pracuję legalnie” kierujemy do pracodawców i pracowników oraz obywateli państw spoza Unii Europejskiej – w szczególności obywateli Ukrainy – którzy pracują lub chcą pracować w Polsce.

Nielegalna praca to problem społeczny

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że praca bez umowy i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to nadal jeden z najistotniejszych problemów polskiego rynku pracy. Problem ten dotyczy również pracy cudzoziemców.

Inspektorzy pracy stwierdzili, że w pierwszym półroczu 2016 roku ponad 3,3 tys. obywateli państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. państw trzecich) pracowało w Polsce nielegalnie. Jest to ponad 23% pracowników z tych krajów objętych kontrolą. To 7 razy więcej takich przypadków niż w pierwszym półroczu 2015 roku.

Aby ograniczyć nielegalne zatrudnienie, potrzebne są działania edukacyjne i informacyjne, skierowane do pracodawców i pracowników.

Kampania jest realizowana w latach 2017-2019. Projekt jest zgodny ze „Strategią Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016-2020” w zakresie poprawy komunikacji zewnętrznej i polityki informacyjnej.

Materiały informacyjne - wydawnictwa (link do strony zewnętrznej)

Więcej o kampanii „Pracuję legalnie” można dowiedzieć się ze strony internetowej www.prawawpracy.pl.

logo kampanii www.prawawpracy.pl

MATERIAŁY DODATKOWE

MATERIAŁY DODATKOWE ZUS

Kampania Pracuję legalnie przydatne informacje

        PRZYDATNE INFORMACJE
        O UBEZPIECZENIACH
        SPOŁECZNYCH:

plakat kampanii - zatrudniam legalnie

DLA FIRM

plakat kampanii - pracuje legalnie

DLA PRACOWNIKÓW

SZKOLENIA BHP