Breadcrumb

Po wykonaniu aktualizacji w pozycji Komponenty i słowniki programu pojawił się wpis „Błąd pobierania"

Po wykonaniu aktualizacji w pozycji Komponenty i słowniki programu pojawił się wpis „Błąd pobierania"

Jeżeli przy pobieraniu komponentów pojawi się informacja o błędzie pobierania, to należy z zapoznać się z raportem z Przebiegu aktualizacji, w którym w pozycji Pobieranie plików aktualizacji... będzie podana informacja o występującym problemie. Problem może być związany, np. z brakiem aktualnych list CRL lub nieprawidłowym ustawieniu komunikacji z serwerem ZUS.

Informacja w raporcie: Jeden lub więcej certyfikatów łańcucha nie jest już ważny lub nie uzyskał jeszcze ważności. Status unieważnienie dla jednego lub więcej certyfikatów łańcucha certyfikatów nie może zostać określony. Status odwołania jednego lub więcej certyfikatów z listy certyfikatów został wykonany w trybie off-line w oparciu o nieaktualną lub brakującą listę CRL.

Rozwiązanie: Należy pobrać aktualne listy CRL w programie Płatnik. W tym celu wybrać -Widok -Przekaz elektroniczny -Listy CRL -Przekaz -Pobierz i rejestruj listę CRL.

Informacja w raporcie: Błąd sprawdzania aktualności danych płatnika w ZUS. Błąd wykonania funkcji SprawdzAktualnoscDanych. Błąd połączenia z usługą. Wyjątek wewn.: Serwer zdalny zwrócił błąd: (503) Serwer jest niedostępny.

Rozwiązanie: Na serwerze  trwają prace, należy spróbować pobrać dane w późniejszym terminie.