Breadcrumb

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak zgłosić zmianę danych członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego lub dokonać ich wyrejestrowania

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez Internet

Jak to zrobić ?

W chwili obecnej usługa nie jest dostępna drogą elektroniczną.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).                      
Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo.              

 

Jakie są terminy ?

Wniosek powinienieś/aś złożyć w ciągu 7 dni od zmiany danych lub od wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wyrejestrowania ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak to zrobić ?

Napisz wniosek.              

Dostarcz go do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.              

Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.

Dalsze kroki

Otrzymasz korespondencję z informacją dokonaniu zmiany danych członka (członków) rodziny lub o dokonaniu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.

UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.               

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).                    
Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo.              

 

Jakie są terminy ?

Wniosek powinienieś/aś złożyć w ciągu 7 dni od zmiany danych lub od wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak to zrobić ?

Napisz wniosek.                    
Wyślij go w urzędzie pocztowym do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

Otrzymasz korespondencję z informacją dokonaniu zmiany danych członka (członków) rodziny lub o dokonaniu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.

UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.               

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych