Obsługa wniosku o zgłoszenie lub wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców oraz członków ich rodzin