NALICZENIE ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

NALICZENIE ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

Jeśli nie opłacisz w terminie składek, zostaną naliczone odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonej w Ordynacji podatkowej.

Jako płatnik składek jesteś zobowiązany do obliczania odsetek, bez wezwania Zakładu oraz ich wpłaty wraz z kwotą należności głównej. Odsetki za zwłokę naliczasz odrębnie od nieopłaconych należności za każdy okres rozliczeniowy:

  • od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności należności,
  • do dnia wpłacenia gotówki albo do dnia obciążenia Twojego rachunku.

Ważne!

Odsetek za zwłokę nie zapłacisz jeżeli ich wysokość od zaległości w dniu jej wpłaty nie przekracza kwoty 6,60 zł

Podstawa prawna:

  • Art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 300),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.).