Ścieżka nawigacji

Co sprawdzić, gdy zapoznasz się z „Informacją...”

Co sprawdzić, gdy zapoznasz się z „Informacją...”

Sprawdź dane adresowe

„Informację o stanie konta ubezpieczonego” udostępnimy na Twoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli go nie masz, otrzymasz ją na żądanie (w dowolnej placówce ZUS albo listownie). Sprawdź w niej swój adres do korespondencji. Podany adres jest tym,  który płatnik podał w Twoim zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

Gdy do ubezpieczeń społecznych zgłosiło Cię co najmniej 2 płatników, w „Informacji…” będzie adres podany w zgłoszeniu, które otrzymaliśmy jako ostatnie.

Jeśli w zgłoszeniu do ubezpieczeń płatnik nie podał Twojego adresu do korespondencji albo jest on nieprawidłowy lub niepełny, w „Informacji…” pojawi się  Twój adres zamieszkania. Jeśli płatnik nie podał Twojego adresu zamieszkania, w „Informacji…” znajdziesz swój adres zameldowania.

Jeśli w „Informacji…” znajduje się błędny adres, zgłoś to płatnikowi składek. Gdy płatnik twierdzi, że w dokumentach podał poprawny adres, możesz przyjść do naszej placówki z dowodem tożsamości i skorygować adres. Możesz także złożyć pisemną reklamację.

Sprawdź dane identyfikacyjne

Sprawdź, czy w „Informacji o stanie konta ubezpieczonego” są Twoje prawidłowe dane osobowe:  

  • imię,  
  • nazwisko,  
  • PESEL (jeśli go nie masz – seria i numer dowodu osobistego albo paszportu). 

Dane się nie zgadzają? Zgłoś to płatnikowi składek, aby zweryfikował, jakie dane nam przekazał. 

Masz kilku płatników? Musisz zwrócić się z prośbą o weryfikację danych do każdego z nich. 

Jeśli płatnik składek twierdzi, że przekazał prawidłowe dane, zgłoś reklamację w dowolnej placówce ZUS. Reklamację rozpatrzy jednostka właściwa ze względu Twoje miejsce zamieszkania.  

Wybierasz się do placówki ZUS? Weź ze sobą dokument potwierdzający Twoją tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

Sprawdź, czy w „Informacji…” są odnotowane wszystkie Twoje składki i czy płatnik poprawnie je obliczył

Wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na koncie w ZUS wynosi:

  • 19,52 proc. podstawy wymiaru składek za każdy miesiąc – jeśli nie przystąpiłeś do OFE i nie miałeś takiego obowiązku,  
  • 12,22 proc. podstawy wymiaru składek za każdy miesiąc – jeśli jesteś członkiem OFE lub urodziłeś się po 31 grudnia 1968 roku i nie jesteś członkiem OFE. 

Jeśli jesteś np. pracownikiem, to na Twoim koncie zapiszemy składki należne, czyli obliczone na podstawie dokumentów rozliczeniowych przesłanych do nas przez Twojego pracodawcę.

Jeśli prowadzisz własną działalność lub jesteś osobą współpracującą, to na Twoim koncie zapiszemy składki opłacone.

Sprawdź uważnie, jakie składki są zapisane na Twoim koncie w ZUS.

Jak sprawdzić, czy na Twoim koncie odnotowaliśmy właściwe kwoty

Sprawdź wykazane w „Informacji…” kwoty składek w wysokości nominalnej, w podziale na miesiące. To kwoty zapisane na koncie w ZUS.

Możesz je porównać z kwotami, które przekazał Ci w informacji rocznej Twój płatnik składek, np. na formularzu ZUS RMUA.

W dokumentach tych (np. w ZUS RMUA w bloku IV, polach 04, 07 i 11) wykazane są m.in.:

  • wysokość podstawy wymiaru składki,  
  • składki na ubezpieczenie emerytalne z podziałem na składki finansowane przez ubezpieczonego (czyli przez Ciebie) i przez płatnika składek.

Nie jesteś członkiem OFE i nie masz subkonta? Całą składkę na ubezpieczenie emerytalne zapisujemy na Twoim koncie w ZUS. Suma kwot należnych wykazanych w dokumencie, który dostałeś od płatnika, powinna więc być równa kwocie z „Informacji…”. 

Jesteś członkiem OFE lub część Twojej składki trafia na subkonto? Kwoty podane w „Informacji…” jako zapisane na koncie w ZUS powinny być niższe niż te, które wykazał płatnik składek. Składkę na ubezpieczenie emerytalne naliczoną w wysokości 19,52 proc. podstawy wymiaru pomniejszamy o 7,3 proc. Na koncie w ZUS zapisujemy ją w wysokości 12,22 proc. podstawy jej wymiaru (19,52 proc. – 7,3 proc.).

Kiedy płatnik składek nie odprowadza za Ciebie składki na ubezpieczenie emerytalne

Czasami płatnik składek nie odprowadza składki (zgodnie z przepisami nie jest ona należna). Dzieje się tak np. wtedy, gdy: 

  • przez cały miesiąc byłeś na zwolnieniu lekarskim albo na urlopie bezpłatnym albo w danym miesiącu nie dostałeś wynagrodzenia, 
  • w trakcie danego roku Twoje zarobki przekroczyły roczne ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne (płatnik nie płaci składki od nadwyżki ponad tę kwotę), 
  • podlegałeś tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

Nie otrzymywałeś lub nie zbierałeś informacji o danych, które płatnik zawierał w Twoich imiennych raportach miesięcznych? Zwróć się do płatnika o wydanie tych informacji. 

Przykład 1 

Jakub urodził się w 1955 roku, jest zatrudniony na umowę o pracę i nigdy nie należał do OFE. Podstawa wymiaru jego składki na ubezpieczenie emerytalne za maj 2010 roku wynosiła 1022 zł. W „Informacji…” znalazł następujące dane: 

kwota składki = 199,50 zł (9,76 proc. × 1022 zł [finansowane przez Jakuba] + 9,76 proc. × 1022 zł [finansowane przez płatnika] = 99,75 zł + 99,75 zł)

Przykład 2 

Leszek urodził się w 1990 roku, jest zatrudniony na umowę o pracę i nigdy nie należał do OFE. Podstawa wymiaru jego składki na ubezpieczenie emerytalne za maj 2010 roku wynosiła 1022 zł. W „Informacji…” znalazł następujące dane: 

kwota składki zapisanej na koncie w ZUS = 124,89 zł (199,50 zł - 7,3 proc. × 199,50 zł = 199,50 zł – 74,61 zł), 

kwota zapisana na subkoncie = 74,61 zł.

Jak zmieniała się wartość procentowa składek należnych 

 
Okres obowiązywania Składki należne na OFE ogółem za rok
od kwietnia 1999 roku do kwietnia 2011 roku7,30 proc. podstawy wymiaru
od maja 2011 roku do grudnia 2012 roku2,30 proc. podstawy wymiaru
od stycznia do grudnia 2013 roku2,80 proc. podstawy wymiaru
za styczeń 2014 roku3,10 proc. podstawy wymiaru
od lutego 2014 roku2,92 proc. podstawy wymiaru

 

Składki należne obliczamy od sumy podstaw wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za dany miesiąc, które przekazali nam wszyscy Twoi płatnicy składek. 

Kwota składek odprowadzonych do OFE może być niższa od kwoty składek należnych OFE. Dzieje się tak, gdy płatnik nie wpłacił składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych lub wpłacił ją w niepełnej wysokości.  

Ewentualne groszowe różnice w kwotach składek wykazanych w „Informacji…” wynikają z zaokrągleń. 

Wykaz składek odprowadzonych do OFE z podziałem na miesiące możesz uzyskać w naszych placówkach.