Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - O

Otwarty fundusz emerytalny (OFE)

Otwarte fundusze emerytalne tworzone są i zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne w celu gromadzenia i lokowania środków pieniężnych z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.


Zobacz także