Jak otrzymać dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Wypełniony Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami.

Wniosek złóż w formie papierowej i elektronicznej. Wniosek w wersji papierowej musi mieć taką samą liczbę kontrolną jak wniosek w wersji elektronicznej.

Ocenimy tylko Wniosek złożony w formie papierowej i elektronicznej z tą samą liczbą kontrolną.

Jakie są terminy?

Wniosek w formie papierowej i elektronicznej z taką samą liczbą kontrolną przekaż do ZUS w terminie od 16 lipca do 23 sierpnia 2018 r.

Jak to zrobić?

 1. Pobierz dokumenty ze strony www.bip.zus.pl i zapisz je na dysku swojego komputera.
 2. Zapoznaj się dokładnie z regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do regulaminu konkursu, w tym z instrukcją wypełniania Wniosku o dofinansowanie.
 3. Wypełnij Wniosek o dofinansowanie i zapisz go na swoim komputerze.
 4. Sprawdź w regulaminie konkursu, jakie załączniki do Wniosku o dofinansowanie są wymagane i przygotuj ich wersję elektroniczną w swoim komputerze. Wszystkie dokumenty przygotuj w formacie .pdf, a zdjęcia w formacie .gif lub .jpg.
 5. Gdy przygotujesz Wniosek o dofinansowanie i załączniki, wejdź na stronę www.prewencja.zus.pl i dodaj na niej dokumenty – wybierz na swoim komputerze ostateczną wersję Wniosku o dofinansowanie i załączniki.
 6. Wciśnij przycisk „Wyślij”, aby przesłać Wniosek wraz z załącznikami do ZUS.
 7. Komunikat o treści „Pliki zostały wysłane” potwierdza przesłanie dokumentów w formie elektronicznej do ZUS.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1376).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

Wypełniony i wydrukowany Wniosek wraz z załącznikami.

Wniosek złóż w formie papierowej i elektronicznej. Wniosek w wersji papierowej musi mieć taką samą liczbę kontrolną jak wniosek w wersji elektronicznej.

Ocenimy tylko Wniosek złożony w formie papierowej i elektronicznej z tą samą liczbą kontrolną.

         

Jakie są terminy?

Wniosek w formie papierowej i elektronicznej z taką samą liczbą kontrolną przekaż do ZUS w terminie od 16 lipca do 23 sierpnia 2018 r.

Jak to zrobić?

 1. Pobierz dokumenty ze strony www.bip.zus.pl i zapisz je na dysku swojego komputera.
 2. Zapoznaj się dokładnie z regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do regulaminu konkursu, w tym z instrukcją wypełniania Wniosku o dofinansowanie.
 3. Wypełnij Wniosek o dofinansowanie i zapisz go na swoim komputerze.
 4. Wydrukuj i podpisz wersję papierową Wniosku o dofinansowanie. Wraz z załącznikami złóż go w naszej dowolnej placówce.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1376).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

Wypełniony i wydrukowany Wniosek wraz z załącznikami.

Wniosek złóż w formie papierowej i elektronicznej. Wniosek w wersji papierowej musi mieć taką samą liczbę kontrolną jak wniosek w wersji elektronicznej.

Ocenimy tylko Wniosek złożony w formie papierowej i elektronicznej z tą samą liczbą kontrolną.

Jakie są terminy?

Wniosek w formie papierowej i elektronicznej z taką samą liczbą kontrolną przekaż do ZUS w terminie od 16 lipca do 23 sierpnia 2018 r.

Jak to zrobić?

 1. Pobierz dokumenty ze strony www.bip.zus.pl i zapisz je na dysku swojego komputera.
 2. Zapoznaj się dokładnie z regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do regulaminu konkursu, w tym z instrukcją wypełniania Wniosku o dofinansowanie.
 3. Wypełnij Wniosek o dofinansowanie i zapisz go na swoim komputerze.
 4. Wydrukuj i podpisz wersję papierową Wniosku o dofinansowanie. Wraz załącznikami wyślij do nas pocztą na adres, który podaliśmy w regulaminie konkursu.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1376).