Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak sporządzić Informację Miesięczną i Roczną

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Możesz skorzystać z aplikacji ePłatnik - potrzebujesz login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu na PUE z dostępem do aplikacji ePłatnik, załóż konto na PUE w najbliższej naszej placówce.
 2. Możesz skorzystać z programu Płatnik, który udostępniamy bezpłatnie lub innego oprogramowania.
 3. PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP. Certyfikatem kwalifikowanym możesz podpisać dokumenty zarówno w programie Płatnik jak i w innych programach, które udostępniamy bezpłatnie oraz w aplikacji ePłatnik. Profilem zaufanym ePUAP możesz podpisać dokumenty jedynie w ePłatniku.
 4. Formularz informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej / informacja roczna.
   

Jakie są terminy ?

Tę informację przekazujesz ubezpieczonym raz w roku, do 28 lutego, za rok poprzedni. Dane muszą być przedstawione w podziale na poszczególne miesiące.

Jeżeli  co miesiąc przekazujesz swoim ubezpieczonym dane zawarte w raportach, nie musisz dodatkowo przekazywać informacji rocznej, chyba, że ubezpieczony poprosi Cię o jej wydanie.
 

Jak to zrobić ?

Informacja roczna, jak i miesięczna, muszą zawierać te same dane, które wykazałeś w przekazanych do nas imiennych raportach miesięcznych za ubezpieczonego.

Informacja dla osoby ubezpieczonej może być przekazana w innej formie niż na formularzu ZUS IMIR (np. wydruk bądź elektroniczny dokument z programu wykorzystywanego w obsłudze kadrowo-płacowej, o ile będzie spełniał wymogi określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych).

Informacja powinna zawierać także symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, datę jej sporządzenia oraz dla potwierdzenia wiarygodności danych – Twój podpis albo osoby, którą upoważniłeś.

Nie musisz przekazywać ubezpieczonemu informacji miesięcznej / rocznej  o pobieranej wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak na żądanie ubezpieczonego przekaż informację miesięczną, nie częściej niż raz na miesiąc, za miesiąc poprzedni. Nie musisz przekazywać informacji rocznej.

Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej nie przekazujesz, gdy pobiera ona emeryturę lub rentę.

Na formularzach tych korygujesz dane, jeśli w przekazanej wcześniej ubezpieczonemu informacji miesięcznej / informacji rocznej wystąpiły błędy.

Dalsze kroki

 1. Informację miesięczną / roczną wyślij pocztą elektroniczną ubezpieczonemu, jeżeli taka forma przekazania informacji została z nim uzgodniona.
 2. Jeśli ubezpieczony stwierdzi, że dane zawarte w informacji, nie są zgodne ze stanem faktycznym, może zgłosić na piśmie lub do protokołu do Ciebie wniosek o jej sprostowanie. Ma na to 3 miesiące od  otrzymania informacji.
 3. Ubezpieczony informuje o tym fakcie także nas. Jeśli nie uwzględnisz reklamacji w ciągu jednego miesiąca od daty jej wpływu, na wniosek ubezpieczonego przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające i  wydamy decyzję. Jeśli ubezpieczony nie zakwestionuje danych zawartych w informacji w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania, to dane te uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, chyba, że dane te zakwestionujemy  my - wydając decyzję.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495).
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Formularz informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej / informacja roczna.
 2. Formularz pobierz w naszej placówce lub skorzystaj z:
 • aplikacji ePłatnik - potrzebujesz login i hasło do swojego profilu PUE.  Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załóż konto na PUE w najbliższej naszej placówce,
 • aktualnej wersji programu PŁATNIK, który udostępniamy bezpłatnie lub innego oprogramowania.

 3.  PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP. Certyfikatem kwalifikowanym możesz podpisać dokumenty zarówno w programie Płatnik jak i w innych programach, które udostępniamy oraz w aplikacji e-Płatnik. Profilem zaufanym ePUAP możesz podpisać dokumenty jedynie w ePłatniku.

 

Jakie są terminy ?

Tę informację przekazujesz ubezpieczonym raz w roku do 28 lutego, za rok poprzedni. Dane muszą być przedstawione w podziale na poszczególne miesiące.

Jeżeli co miesiąc przekazujesz swoim ubezpieczonym dane zawarte w raportach, nie musisz dodatkowo przekazywać informacji rocznej, chyba, że ubezpieczony poprosi Cię o jej wydanie.
 

Jak to zrobić ?

Informacja roczna, jak i miesięczna, muszą zawierać te same dane, które wykazałeś w przekazanych do nas imiennych raportach miesięcznych za ubezpieczonego.

Informacja dla osoby ubezpieczonej może być przekazana w innej formie niż na formularzu ZUS IMIR (np. wydruk bądź elektroniczny dokument z programu wykorzystywanego w obsłudze kadrowo-płacowej, o ile będzie spełniał wymogi określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych).

Informacja powinna zawierać także symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, datę jej sporządzenia oraz dla potwierdzenia wiarygodności danych – Twój podpis  albo osoby, którą upoważniłeś.

Nie musisz przekazywać ubezpieczonemu informacji miesięcznej/rocznej  o pobieranej wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak na żądanie ubezpieczonego przekaż informację miesięczną, nie częściej niż raz na miesiąc, za miesiąc poprzedni. Nie musisz przekazywać informacji rocznej.

Informacji miesięcznej/rocznej dla osoby ubezpieczonej nie przekazujesz, gdy pobiera ona emeryturę lub rentę.

Na formularzach tych korygujesz dane, jeśli w przekazanej wcześniej ubezpieczonemu informacji miesięcznej / informacji rocznej wystąpiły błędy.

Dalsze kroki

 1. Wypełniony i podpisany formularz wyślij ubezpieczonemu pocztą.
 2. Jeśli ubezpieczony stwierdzi, że dane zawarte w informacji nie są zgodne ze stanem faktycznym, może zgłosić Tobie na piśmie lub do protokołu wniosek o jej sprostowanie. Masz na to 3 miesiące od otrzymania informacji.
 3. Ubezpieczony informuje o tym fakcie także nas. Jeśli nie uwzględnisz reklamacji w ciągu jednego miesiąca od daty jej wpływu, na wniosek ubezpieczonego przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające i wydamy decyzję. Jeśli ubezpieczony nie zakwestionuje danych zawartych w informacji w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania, to dane te uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, chyba, że dane te zakwestionujemy my - wydając decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495).
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Formularz informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej / informacja roczna.

Formularz pobierz w naszej placówce lub skorzystaj z:

 • aplikacji ePłatnik -potrzebujesz login i hasło do swojego profilu na PUE.  Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu na PUE, załóż konto na PUE w najbliższej naszej placówce.
 • aktualnej wersji programu PŁATNIK, który udostępniamy bezpłatnie lub innego oprogramowania.

 2.  PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP. Certyfikatem kwalifikowanym możesz podpisać dokumenty zarówno w programie Płatnik jak i w innych programach, które udostępniamy oraz w aplikacji e-Płatnik. Profilem zaufanym ePUAP możesz podpisać dokumenty jedynie w e-Płatniku.

Jakie są terminy ?

Tę informację przekazujesz ubezpieczonym raz w roku do 28 lutego, za rok poprzedni. Dane muszą być przedstawione w podziale na poszczególne miesiące.

Jeżeli  co miesiąc przekazujesz swoim ubezpieczonym dane zawarte w raportach, nie musisz dodatkowo przekazywać informacji rocznej, chyba, że ubezpieczony  poprosi Cię o jej wydanie.
         

Jak to zrobić ?

Informacja roczna, jak i miesięczna, muszą zawierać te same dane, które jako płatnik wykazałeś w przekazanych do nas imiennych raportach miesięcznych za ubezpieczonego.
Informacja dla osoby ubezpieczonej może być przekazana w innej formie niż na formularzu ZUS IMIR (np. wydruk bądź elektroniczny dokument z programu wykorzystywanego w obsłudze kadrowo-płacowej, o ile będzie spełniał wymogi określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych).

Informacja powinna zawierać także symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, datę jej sporządzenia oraz dla potwierdzenia wiarygodności danych – Twój podpis jako płatnika składek albo osoby, którą upoważniłeś.

Jesteś zwolniony z z obowiązku przekazywania ubezpieczonemu informacji miesięcznej/rocznej  o składce zdrowotnej w przypadku pobierania wyłącznie składek na to ubezpieczenie. Jednaże na żadanie ubezpieczonego będziesz zobowiązany przekazać informację miesięczną, nie częściej niż raz na miesiąc, za miesiąc poprzedni, bez obowiązku przekazywania informacji rocznej.

Infomacji miesięcznej/rocznej dla osoby ubezpieczonej nie przekazuje się w przypadku pobierania składek z emerytur i rent.

Na formularzu tym również korygujesz dane, jeśli w złożonej informacji miesięcznej / informacji rocznej wystąpiły błędy.

Dalsze kroki

 1. Wypełniony i podpisany formularz wyślij ubezpieczonemu pocztą.
 2. Jeśli ubezpieczony stwierdzi, że dane zawarte w informacji nie są zgodne ze stanem faktycznym, może zgłosić Tobie na piśmie lub do protokołu wniosek o jej sprostowanie. Masz na to 3 miesiące od otrzymania informacji.
 3. Ubezpieczony informuje o tym fakcie także nas. Jeśli nie uwzględnisz reklamacji w ciągu jednego miesiąca od daty jej wpływu, na wniosek ubezpieczonego przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające i wydamy decyzję. Jeśli ubezpieczony nie zakwestionuje danych zawartych w informacji w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania, to dane te uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, chyba, że dane te zakwestionujemy my - wydając decyzję.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495).