Breadcrumb

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać zaświadczenie, legitymację lub inny dokument

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Jakie są terminy?

Sprawa realizowana jest niezwłocznie.

Jak to zrobić?

Zaloguj się na swoje konto PUE.
Jeśli ubiegasz się o wydanie legitymacji osoby represjonowanej lub książki inwalidy wojennego lub inwalidy wojskowego - w katalogu usług wybierz:"Złożenie dokumentu ZUS ER-9".
Jeśli ubiegasz się o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczenia emerytalno-rentowego - w katalogu usług wybierz: "Złożenie dokumentu ZUS ER-13".
Wypełnij i podpisz wybrany formularz za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij elektronicznie do ZUS.
Jeśli ubiegasz się o wydanie legitymacji emeryta-rencisty bądź o inny dokument  - musisz napisać i złożyć wniosek osobiście lub wysłać pocztą.

Dalsze kroki

Legitymację osoby represjonowanej, książkę inwalidy wojennego lub inwalidy wojskowego musisz odebrać osobiście przedkładając dokument potwierdzający tożsamość i potwierdzić jej odbiór własnoręcznym czytelnym podpisem. Legitymację może odebrać także osoba upoważniona, po przedstawieniu do wglądu dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość osoby uprawnionej (inwalidy wojennego) oraz osoby upoważnionej.
Duplikat legitymacji emeryta-rencisty / zaświadczenie zostanie przekazane na podany we wniosku adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.
UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Podstawa prawna usługi

 • Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej;
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu.
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu wniosku.
Jeśli ubiegasz się o wydanie legitymacji osoby represjonowanej lub książki inwalidy wojennego lub inwalidy wojskowego - przygotuj dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 30 x 35 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazujące lewy profil głowy z widocznym lewym uchem, przy równomiernym oświetleniu twarzy. Zdjęcia na odwrocie podpisz czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pełnomocnictwo.

Jakie są terminy?

Niezwłocznie.

Jak to zrobić?

Napisz wniosek lub pobierz i wypełnij właściwy formularz.
Jeśli ubiegasz się o wydanie legitymacji osoby represjonowanej lub książki inwalidy wojennego lub inwalidy wojskowego - pobierz formularz ZUS ER-9.
Jeśli ubiegasz się o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczenia emerytalno-rentowego - pobierz formularz ZUS ER-13.
Wymagany formularz możesz pobrać z ze strony www.zus.pl lub najbliższej terenowej jednostki ZUS.
Dostarcz wniosek lub wypełniony formularz wraz z dokumentami - jeśli są wymagane - do najbliższej terenowej jednostki ZUS.

Dalsze kroki

Legitymację osoby represjonowanej, książkę inwalidy wojennego lub inwalidy wojskowego musisz odebrać osobiście przedkładając dokument potwierdzający tożsamość i potwierdzić jej odbiór własnoręcznym czytelnym podpisem. Legitymację może odebrać także osoba upoważniona, po przedstawieniu do wglądu dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość osoby uprawnionej (inwalidy wojennego) oraz osoby upoważnionej.
Duplikat legitymacji emeryta-rencisty / zaświadczenie zostanie przekazane na podany we wniosku adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.
UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Podstawa prawna usługi

 • Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej.
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu.
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu wniosku.
 2. Jeśli ubiegasz się o wydanie legitymacji osoby represjonowanej lub książki inwalidy wojennego lub inwalidy wojskowego - przygotuj dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 30 x 35 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazujące lewy profil głowy z widocznym lewym uchem, przy równomiernym oświetleniu twarzy. Zdjęcia na odwrocie podpisz czytelnie imieniem i nazwiskiem.
 3. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pełnomocnictwo.

Jakie są terminy?

Niezwłocznie

Jak to zrobić?

 1. Napisz lub pobierz i wypełnij właściwy formularz.
 2. Jeśli ubiegasz się o wydanie legitymacji osoby represjonowanej lub książki inwalidy wojennego lub inwalidy wojskowego - pobierz formularz ZUS ER-9.
 3. Jeśli ubiegasz się o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczenia emerytalno-rentowego - pobierz formularz ZUS ER-13. Wymagany formularz możesz pobrać z ze strony www.zus.pl lub najbliższej terenowej jednostki ZUS.
 4. Wyślij wniosek lub wypełniony formularz wraz z dokumentami - jeśli są wymagane - do najbliższej terenowej jednostki ZUS.

Dalsze kroki

Legitymację osoby represjonowanej, książkę inwalidy wojennego lub inwalidy wojskowego musisz odebrać osobiście przedkładając dokument potwierdzający tożsamość i potwierdzić jej odbiór własnoręcznym czytelnym podpisem. Legitymację może odebrać także osoba upoważniona, po przedstawieniu do wglądu dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość osoby uprawnionej (inwalidy wojennego) oraz osoby upoważnionej.
 
Duplikat legitymacji emeryta-rencisty / zaświadczenie zostanie przekazane na podany we wniosku adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.
 
UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Podstawa prawna usługi

 • Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 • Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej.
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu.