Ścieżka nawigacji

Wydawanie książki inwalidy wojennego lub wojskowego

Wydawanie książki inwalidy wojennego lub wojskowego

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby uprawnionej do renty:

  • inwalidy wojennego
  • inwalidy wojskowego

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego lub wojskowego – pobierz ze strony www.zus.pl lub zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS
  • dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 30 x 35 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazujące lewy profil głowy z widocznym lewym uchem, przy równomiernym oświetleniu twarzy. Zdjęcia na odwrocie muszą być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.
    

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  • W każdym czasie po otrzymaniu decyzji o przyznaniu renty inwalidy wojennego lub renty inwalidy wojskowego
  • niezwłocznie po stwierdzeniu zniszczenia lub zagubienia posiadanej książki inwalidy wojennego lub inwalidy wojskowego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
  • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego
  • w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje książkę inwalidy wojennego lub wojskowego niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania dokumentu.

  Książkę trzeba odebrać osobiście, przedkładając dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty), i potwierdzić jej odbiór własnoręcznym czytelnym podpisem. Książkę może odebrać również osoba upoważniona po przedstawieniu do wglądu dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość osoby uprawnionej (inwalidy wojennego lub wojskowego) oraz osoby upoważnionej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Przysługuje odwołanie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu – za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS – do sądu administracyjnego, w terminie miesiąca od dnia odebrania książki.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Pobierz PDF