Ścieżka nawigacji

Wydawanie legitymacji osoby represjonowanej

Wydawanie legitymacji osoby represjonowanej

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby uprawnionej do renty inwalidy wojennego, której niezdolność do pracy została spowodowana pobytem w obozie koncentracyjnym, więzieniu hitlerowskim lub w innych miejscach odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się od warunków w obozach koncentracyjnych.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek o wydanie legitymacji osoby represjonowanej – pobierz ze strony www.zus.pl lub zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS
  • dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 30 x 35 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazujące lewy profil głowy z widocznym lewym uchem, przy równomiernym oświetleniu twarzy. Zdjęcia na odwrocie muszą być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  • W każdym czasie po otrzymaniu decyzji o przyznaniu renty inwalidy wojennego
  • niezwłocznie po stwierdzeniu zniszczenia lub zagubienia posiadanej legitymacji osoby represjonowanej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
  • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego
  • w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje legitymację osoby represjonowanej niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania dokumentu.

  Legitymację trzeba odebrać osobiście, przedkładając dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty), i potwierdzić jej odbiór własnoręcznym czytelnym podpisem. Legitymację może odebrać także osoba upoważniona, po przedstawieniu do wglądu dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość osoby uprawnionej (inwalidy wojennego) oraz osoby upoważnionej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Przysługuje odwołanie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu – za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała legitymację, do sądu administracyjnego, w terminie miesiąca od dnia odebrania legitymacji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl
   • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Pobierz PDF

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Wydawanie legitymacji osoby represjonowanej (PDF, 144 KB)