Breadcrumb

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak zgłosić rodzica jako płatnika składek za nianię

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Usługa niedostępna za pośrednictwem internetu.

Załatw sprawę osobiście albo pocztą.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Formularz ZUS ZFA. Możesz go otrzymać w każdej naszej placówce lub wydrukować z programu, który udostępniamy bezpłatnie. 
 2. Dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 3. Upoważnienie - jeśli w Twoim imieniu dokumenty złoży inna osoba.

Jakie są terminy ?

7 dni od daty podpisania umowy z nianią.

Jak to zrobić ?

Złóż wypełniony formularz ZUS ZFA w naszej placówce.

Dalsze kroki

 1. Zgłoś nianię do ubezpieczeń - w ciągu 7 dni od podpisania z nią umowy. Zrób to na dokumentach:
 • ZUS ZUA – jeżeli jest to zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - jeżeli jest to zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,

  2.  Złóż do 15. dnia następnego miesiąca dokumenty rozliczeniowe:

 • deklarację rozliczeniową - ZUS DRA,
 • imienny raport miesięczny - ZUS RCA lub ZUS RZA.

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe i rozliczeniowe

Dokumenty możesz przekazać:

 • osobiście lub przez pełnomocnika na formularzach dostępnych w naszych placówkach,
 • w formie elektronicznej:

- w Programie Płatnik – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

- w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód).

Ważne! Jeżeli będziesz rozliczać składki maksymalnie za 5 osób, możesz składać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej – na naszych formularzach (dostępnych w każdej naszej placówce). Możesz to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika – w naszej placówce. Możesz je też wysłać pocztą.

Podstawa prawna usługi

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Formularz ZUS ZFA. Możesz go otrzymać w każdej naszej placówce lub wydrukować z programu, który udostępniamy bezpłatnie. 
 2. Adres naszej placówki.

Jakie są terminy ?

7 dni od daty podpisania umowy z nianią.

Jak to zrobić ?

Wyślij do nas pocztą wypełniony formularz ZUS ZFA.

Dalsze kroki

 1. Zgłoś nianię do ubezpieczeń - w ciągu 7 dni od podpisania z nią umowy. Zrób to na dokumentach:
 • ZUS ZUA – jeżeli jest to zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - jeżeli jest to zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,

  2.  Złóż do 15. dnia następnego miesiąca dokumenty rozliczeniowe:

 • deklarację rozliczeniową - ZUS DRA,
 • imienny raport miesięczny - ZUS RCA lub ZUS RZA. 

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe i rozliczeniowe

Dokumenty możesz przekazać:

 • osobiście lub przez pełnomocnika na formularzach dostępnych w naszych placówkach,
 • w formie elektronicznej:

- w Programie Płatnik – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
- w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód).

Ważne! Jeżeli będziesz rozliczać składki maksymalnie za 5 osób, możesz składać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej – na naszych formularzach (dostępnych w każdej naszej placówce). Możesz to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika – w naszej placówce. Możesz je też wysłać pocztą.

Podstawa prawna usługi

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).