Ścieżka nawigacji

Konferencja naukowa <br>„Minimalizacja ryzyka a ryzyko minimalizacji. Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?”

Konferencja naukowa <br>„Minimalizacja ryzyka a ryzyko minimalizacji. Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?”

logo konerencji

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. KEN 7-8 marca 2018 r., Kraków.

 

Z ostatniej chwili - relacja z konferencji:

List Minister Rafalskiej:

"Jednym z podstawowych rozwiązań reformy emerytalnej jest wybór. A żeby dobrze wybrać, trzeba mieć wiedzę"

"Polacy często nie rozumieją istoty ubezpieczeń i w efekcie narażają się na ryzyko złego wyboru"

"Z wiedzą o ubezpieczeniach trzeba docierać jak najwcześniej, by nie ryzykować, że osoba młoda wchodząca na rynek pracy, od początku zaniedba troski o zabezpieczenie emerytalne"

"Niewielu młodych Polaków zdaje sobie z tego sprawę, czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z ubezpieczeń"

List Minister Zalewskiej:

"Przybliżanie zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych powinno odbywać się na najwcześniejszych etapach nauki"

"Wiedza dotycząca ubezpieczeń jest jedną z kluczowych kompetencji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie"

"Treści zawarte w nowej podstawie programowej przyczynią się do wzrostu świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych"

BLOK I - Nowoczesne podjeście i nowe technologie w upowszechnianiu wiedzy 10:00-11:30

Prezes ZUS - "Ubezpieczenie społeczne - dlaczego są ważne?"- referat:

"Nie można dzisiaj uczyć o ubezpieczeniach społecznych nie widząc zobowiązań międzynarodowych przyjętych przez Polskę -

gwarantują one bowiem minimalne standardy oraz porządkują wiedzę"

"Różne są katalogi ryzyk w literaturze przedmiotu - ja trzymam się katalogu zaproponowanego przez Konwencję 102 MOP"

"Definicji ubezpieczeń społecznych jest wiele - ja kontynuuję podejście prawne profesora Szuberta - należy określić jasno zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz katalogu przedmiotowego - ryzyk socjalnych i zakresu świadczeń"

"Uproszczenie zasad podlegania ubezpieczeniom to najważniejsze wyzwanie stojące przed systemem ubezpieczeń"

"Jeśli system ma gwarantować wypłatę świadczeń, to trzeba się rozprawić z tym, jaka jest relacja między wpływami ze składek do FUS a wypłatami"

dr Robert Marczak - "Przegląd badań dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec ubezpieczeń społecznych"

"55% Polaków nie wie, jakim budżetem (na ubezpieczenie społeczne) dysponuje ZUS - że liczy się go w miliardach a nie milionach"

"1/3 Polaków postrzega ZUS jako omnipotentny twór, który sam tworzy ustawy i wysokość składek"

"42% osób zatrudnionych osób na podstawie umowy zlecenia nie wie, czy odprowadza składki"

"Najmniejszą wiedzę o ubezpieczeniach posiadają przede wszystkim ludzie młodzi"

"Im większa wiedza o ubezpieczeniach społecznych, tym większa skłonność u danej osoby do oszczędzania"

Waldemar Zbytek - wykłady w ramach programu "NZB"

"Stawiamy na bezpośredni kontakt z odbiorcą"

"Ważnym elementem naszej działalności jest budowanie relacji z mediami akademickimi"

"Formę przekazu należy nieraz brutalnie dostosować do odbiorcy, inaczej będzie mało skuteczny"

"Nigdy nie inwestuj pieniędzy w biznes, którego nie rozumiesz - świadomość po co są składki, co można osiągnąć z tytułu płacenia składek, jest poniekąd tym samym, o czym mówi Warren Buffet"

"Pokazujmy korzyści, ale nie tylko w odniesieniu do emerytury - młodemu człowiekowi trzeba mówić dużo więcej o rzeczach bliższych jego perspektywie"

"Trzeba odkłamać wizję ZUS-u jako ociężałej instytucji"

"Najgorzej o ZUS-ie mówią młodsi ludzie, którzy widzą ZUS w perspektywie niepewności i pytań"

"Jedynym sposobem skutecznej edukacji społeczeństwa na szeroką skalę jest współpraca wielu instytucji"

Janusz Korczak - Bankructwo małego Dżeka: "Jeśli nauczymy podstawowej wiedzy, formy przekazu, sposobu komunikacji młodych ludzi to nasze działanie będzie skuteczne"

Sesja dyskusyjna: Edukacja zgodna z duchem czasu

Paweł Jaroszek - członek Zarządu ZUS:

"To z czym ZUS zderza się w Polsc,e to stereotypy - już od lat 30. XX wieku"

"Jak się mierzymy z tymi stereotypami?"

"Wchodzimy w interakcję z odbiorcą"

"Pobudzamy do zadawania ważnych pytań"

"Pobudzamy ciekawość"

"Pobudzamy świadomą refleksję"

Magdalena Swoboda-Młynarczyk - Ministerstwo Finansów:

 "Ministerstwo Finansów otworzyło portal TaxEdu, gdzie poprzez zabawne i angażujące gry, e-learning i microlearning uczniowie mogą zgłębiać wiedzę o podatkach"

"Przystępne, niewielkie porcje informacji w formie krótkich materiałów wideo są najlepszą formą"

"Najlepsza jest stara zasada - dopasować przekaz do odbiorcy"

"Musimy się komunikować tam, gdzie są dzieciaki - Instagram, Facebook"

dr Dariusz Danilewicz - SGH:

 "Żeby edukacja miała sens, trzeba odpowiedzieć sobie na pytania: kto, kiedy, gdzie, jak, po co? I co konkretnie?"

 "Edukacja ekonomiczna jest wciąż traktowana jako kwiatek do kożucha"

"Edukację o ekonomii możemy wprowadzić wszędzie - nawet na lekcjach religii - patrzy przykład przypowieści o talentach"

"W przeciwieństwie do pantofelka czy innych skomplikowanych pojęć, z ekonomią możemy się spotkać już na ulicy"

 "Oszczędzanie najlepiej uczyć nawet od przedszkola"

Dariusz Styrna - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:

[przedstawił swój projekt]

 "Małopolska Chmura Edukacyjna - uczniowie uczestniczą w wirtualnych zajęciach, wykładach i laboratoriach prowadzonych przez wykładowców małopolskich uczelni"

 dr Tomasz Lasocki - UW:

 "Technologia nie jest zawsze synonimem nowoczesności"

 "Największym zagrożeniem wynikającym z korzystania ze zdobyczy komputeryzacji jest rozpraszanie uwagi słuchaczy"

"Trzeba uświadamiać przewagę prawa ubezpieczeń w procesie edukacji prawniczej - stanowią bowiem jeden z niewielu praktycznych przykładów znaczenia prawa w procesie zarządzania realizacją wartości (prawo do zabezpieczenia społecznego) przy ograniczonych zasobach"

"Ubezpieczenia uczą w jaki sposób należy wyważać interesy różnych grup"

dr Krzysztof Hagemejer (Collegium Civitas):

 "Nauczanie o ubezpieczeniach społecznych na każdym poziomie powinno być multidyscyplinarne"

 Adrian Gamoń - Social Frame:

 "Znalezienie czegoś wartościowego w internecie to jak próba napicia się wody z hydrantu"

"Media społecznościowe są istotą naszego współczesnego działania"

"Media społecznościowe pozwalają nam czerpać wiedzę, budować relacje, kształtować swoją tożsamość - inaczej mówiąc - rozwijać się"

"Trzeba tworzyć własne treści na własnym fanpage'u w mediach społecznościowych, współpracować z influencerem, organizować akcje i kampanie edukacyjne, monitorować i moderować komunikację"

"Wskazówki:

tworzyć faktycznie wartościowe treści,

zadbaj o to, aby treści były przystępne

zadbaj o to, aby treści były łatwe do zalezienia,

rozmawiaj, zachęcaj i prowadź dyskusję"

***

Konferencja naukowa, kierowana do naukowców oraz praktyków zajmujących się na co dzień tematyką ubezpieczeń społecznych oraz nauczania, w szczególności do: uczniów, nauczycieli, studentów, kadry naukowej szkół wyższych.

Cele konferencji:

  • podsumowanie dotychczasowych zadań związanych z podejmowanymi przez ZUS działaniami edukacyjnymi oraz wsparcie nauczania w tym zakresie przez szkoły, uczelnie;
  • wymiana informacji i doświadczeń o możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii przyszłości w edukacji, w tym upowszechnianiu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych;
  • wypracowanie metod skutecznego przekazywania wiedzy w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udzialem w konferencji, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konferencjakrakow@zus.pl

Wg badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez Fundację Instytut Spraw Publicznych 46% badanych z reprezentatywnej próby badawczej, składającej się z 1030 osób w wieku 15-75 lat, nie jest w ogóle zainteresowanych ubezpieczeniami społecznymi. Choć tę informację należy odczytywać na poziomie deklaratywnym, bo może ona wynikać z niechęci respondentów do instytucji i nie musi pokrywać się w pełni z ich rzeczywistą troską o bezpieczeństwo socjalne, dla Zakładu stanowi ona wyraźny sygnał, że w najbliższej przyszłości należy podjąć działania, aby ustawowe zadanie dotyczące popularyzacji wiedzy o ubezpieczeniach społecznych realizować zgodnie z wymogami współczesności i podążać za trendami, które występują w komunikacji społecznej, ale także zdominują ten rynek w ciągu kolejnych lat. Ten ostatni wniosek jest również istotny dlatego, że 2/3 osób ze wskazanej wyżej grupy to osoby młode (w wieku 15-19 lat), stojące u progu wejścia na rynek pracy i podjęcia kluczowych decyzji w kwestii ubezpieczeń społecznych, a tymczasem jest to kohorta z najmniejszym współczynnikiem wiedzy w tym zakresie i trzeba zaznaczyć, że to ta grupa dominuje w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Organizatorzy:

logo zus        

Patronat honorowy:

  logo men logo MPiPS

logo Marszałka województwa małopolskiego
  Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego                                                          

Patroni medialni:

  logo radio kraków  logo love kraków.pl