Ścieżka nawigacji

Biogram Wanda Sułkowska konferencja Kraków

Biogram Wanda Sułkowska konferencja Kraków

WANDA SUŁKOWSKA

Prof. zw. dr hab., Kierownik Katedry Zarządznia Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalistka z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, społecznych i zdrowotnych oraz  z historii doktryn ekonomicznych. Autorka i współautorka 18 monografii, ponad 100 artykułów i innych prac. Współpracuje z wieloma instytucjami i podmiotami gospodarczymi; wraz z pracownikami Katedry ZRiU przygotowała wiele prac naukowo-badawczych wdrożonych do praktyki. Staże naukowe odbyła w Grand Valley State University (USA), Danish Technological Institute, Lyngby Business College (Dania), na Uniwersytecie w Dublinie (Irlandia). Jest członkiem Doradczego Komitetu Naukowego Rzecznika Finansowego, PTE, PAN,  PAU, PTF. Od 2002 r. współorganizatorka międzynarodowych konferencji nt. ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jest promotorem ponad 400 prac dyplomowych na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich oraz 7 prac doktorskich.

7 marca 2018 środa
16.20−16.40

Strategie ekonomiczne społeczeństwa a postawy wobec ubezpieczeń społecznych

Wanda Sułkowska fota Kraków

 

zdjęcie